Koolielu

Dokumendiregister

Urvaste  Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.04.2017.a Urvaste Koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiaadressile info [at] urvastekool.edu.ee

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris

Küsimuste korral palume pöörduda kooli telefonile  7852381 või e-postiaadressile info [at] urvastekool.edu.ee

 Isikuandmete töötlemine

Urvaste  Kool juhindub isikuandmete töötlemises Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise ja Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete töötlemise  põhimõtetest.

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest:

Avaliku teabe seadus 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus 

Isikuandmete kaitse üldmäärus 

Kontakt Urvaste Kooli andmekaitse koordinaator Inge Salumaa, 7852381,  info [at] urvastekool.edu.ee