Koolielu

Järelevalvet teostab:

­­­­­­­­­­­­

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
E-post hm [at] hm.ee
Telefon 735 0222
www.hm.ee