Koolielu

KUTSEÕPPE VASTUVÕTT!!!

KUTSEÕPPE VASTUVÕTT HETKEL PEATATUD!!!

Koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega toimub uute õpilaste vastuvõtt kutseõppesse Urvaste õppekohas

PUHASTUSTEENINDAJA ABILISE, tase 2 erialale.

Vajalik info eriala ja dokumentide kohta telefonilt 53 455 603 (Vally Koorits)

Teise taseme kutseõppe õppekavale kandideerijalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Põhikooli toimetuleku õppekava alusel lõpetanud saavad kandideerida puhastusteenindaja abilise õppekavale.

 Õpilaskandidaat esitab järgmised dokumendid:

 1.  vormikohane avaldus;
 2.  vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 3.  1 foto (3×4 cm);
 4.  koopia ID-kaartist või passist.

KUTSEÕPE URVASTE KOOLIS

Urvaste Kooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse koostöös omandab 2018 aasta sügisest teise taseme kutset puhastusteenindaja abilise erialal 16 hariduslike erivajadustega noort.

Noored on eelnevalt omandanud põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava järgi toimetuleku õppes või põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppes.

Õppeaeg 2 aastat.

Õpingute käigus saavad õpilased lihtsamate tööde ja abitööde tegemise oskused.

Puhastusteenindaja abilise töö eesmärgiks on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.

Põhi- ja valikõpingute moodulid:

 1. sissejuhatus õpingutesse
 2. tööalase suhtlemise alused
 3. puhastamine ja koristamine
 4. tekstiilide hooldus
 5. toitumine ja toitlustamine
 6. kodumajanduse alused
 7. kinnistu hooldus
 8. aiandus ja taimeseade
 9. eripuhastustööd

Praktika:

I õppeaastal 6 õppenädalat

II õppeaastal 10 õppenädalat

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutseeksam, mis toimub koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja OÜ Puhastuseksperdiga.

Õpetajad:

Reet Lohuväli                                                              Vally Koorits
kutseõpetaja                                                               kutseõpetaja-eripedagoog
+372 5559 7042                                                        +372 5345 5603
reet.lohuvali [at] vkhk.ee                                                vally.koorits [at] vkhk.ee