KOOLIELU

Dokumendid


Dokumentide register

Urvaste Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@urvastekool.edu.ee

Dokumendiregister

Dokumendiregister alates 01.01.2023 PINAL

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja
Iseteenindusportaali https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login

Urvaste Kool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

Urvaste Kooli andmekaitse koordinaator on Maret Hannus (telefon 7852381, e-post info@urvastekool.edu.ee) Andmekaitse koordinaatori tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemise nõuete täitmise jälgimine.

Urvaste Kooli arengukava 

Urvaste Kooli privaatsuspoliitika

Urvaste Kooli kodukord

Urvaste Kooli hankekord 

Urvaste Kooli hankeplaan 
   Lisa 1

Urvaste Kooli põhimäärus

Urvaste Kooli õpilaste vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise tingimused ja kord

Urvaste Kooli õpilaskodu kodukord

Urvaste Kooli õppekava

Urvaste Kooli teenuste osutamise tingimused ja kord 
   Lisa 1 Urvaste kooli õpilaskodu ja koolihoone teenuste hinnakiri
   Lisa 2 Urvaste koolis õppivatele kutseõppe õpilastele teenuste hinnakiri
   Lisa 3 Kutseõppeasutustele teenuste hinnakiri
   Lisa 4 Vee hinna kalkulatsioon

Pakkumus õpilasliinid 2023

 

 

Dokumentide register

Urvaste Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@urvastekool.edu.ee

Dokumendiregister

Dokumendiregister alates 01.01.2023 PINAL

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja
Iseteenindusportaali https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login

Urvaste Kool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

Urvaste Kooli andmekaitse koordinaator on Maret Hannus (telefon 7852381, e-post info@urvastekool.edu.ee) Andmekaitse koordinaatori tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemise nõuete täitmise jälgimine.

Urvaste Kooli arengukava 

Urvaste Kooli privaatsuspoliitika

Urvaste Kooli kodukord

Urvaste Kooli hankekord 

Urvaste Kooli hankeplaan 
   Lisa 1

Urvaste Kooli põhimäärus

Urvaste Kooli õpilaste vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise tingimused ja kord

Urvaste Kooli õpilaskodu kodukord

Urvaste Kooli õppekava

Urvaste Kooli teenuste osutamise tingimused ja kord 
   Lisa 1 Urvaste kooli õpilaskodu ja koolihoone teenuste hinnakiri
   Lisa 2 Urvaste koolis õppivatele kutseõppe õpilastele teenuste hinnakiri
   Lisa 3 Kutseõppeasutustele teenuste hinnakiri
   Lisa 4 Vee hinna kalkulatsioon

Pakkumus õpilasliinid 2023