KOOLIELU

Tere tulemast!


Rõõmustan, et oled avanud Urvaste Kooli kodulehe! Urvaste Koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume põhimõttest - kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Koolis töötavad logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog. Võimalus on osaleda keraamika, robootika, kunsti, kokanduse, sõnakunsti, liikumise, pilli, ansambli, spordi ja puutöö ringitundides. Õpilaste tervise toetamiseks on massaaži, veeprotseduuride, soolakambri ja vibroakustilise teraapia võimalused (meil töötab füsioterapeudi kutsetunnistusega ravivõimlemise instruktor). Õpilasi võtame vastu koolivälise nõustamismeeskonna otsuse ja lapsevanema avalduse alusel. Meie koolis õpib täna 26 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 32 inimesest. Koolil on hubane õpilaskodu ja tore koolikohvik „Tõru“. Koolina kuulume Eriolümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmete nimekirja. Ühendus korraldab aastaringselt erinevaid spordivõistlusi intellektipuudega inimestele.

 • Meie klassiõpetaja Siiri Jõgisuu valiti 2019 sügisel vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta klassiõpetaja kategoorias nominendiks.
 • Meie muusikaõpetaja Cathlen Haugas valiti 2020 sügisel vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ laureaadiks aasta põhikooliõpetaja kategoorias.
 • Eesti Vabariigi President andis 2021 veebruaris meie õpetaja Cathlen Haugasele Eesti Punase Risti 5. klassi teenetemärgi.
 • 2020 kevadel anti meile Tiina Kallavuse nimeline Piirinihutaja auhind. Piirinihutaja auhinda annab välja Tartu Herbert Masingu Kool. Algatasime ja korraldame Võrumaal matemaatika olümpiaadi põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele. 
 • 2021 suvel pälvisime Võru maakonna aasta teo auhinna noorsootöös, me korraldame oma kooli õpilasmalevat, 2023 juunis toimus juba neljas malev.
 • 2021 talvel otsustas Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustamiskomisjon, et Urvaste Kool on tunnustatud praktikaettevõte.
 • Meie kooli õpetaja Rainer Kaseväli valiti Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2021 kategooria laureaadiks.
 • 2022 suvel nimetati matemaatika olümpiaad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele aasta haridusteoks Võrumaal
 • 2022 sügisel arvati matemaatika olümpiaad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta haridustegu kategoorias kolme nominendi hulka.
 • 2023 sügisel annetati meie kooli õpetaja Jüri Kiidronile Kaitseliidu Võrumaa Maleva teenetemärk.
 • Meie kooli direktor Jaanika Käst valiti Võru maakonna aasta õppeasutuse juht 2023 kategooria laureaadiks ja on vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta koolijuht kategoorias finalistide hulgas.
 • Meie koolis tegutseva Võrumaa haridus-ja tehnoloogiakeskuse Urvaste õpperühma kutseõpetaja Vally Koorits valiti Võru maakonna aasta kutseõpetaja 2023 kategooria laureaadiks ja on vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta kutseõpetaja kategoorias finalistide hulgas.

Kutseõpe Urvaste Koolis

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Tänavu on meie koolis 27 kutseõppurit.

President Urvaste Koolis

2019. aasta 20. septembril külastas meie kooli EV president proua Kersti Kaljulaid, kes kohtus õpilastega, kooli direktori Jaanika Kästiga, õppejuhtide Kaja Rootsi ja Mai Taluga. Toimus ümarlaud ja piirkondlik arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“, president osales sündmusel sõnavõtuga ja elas kaasa meie kooli õpilaste esinemisele.

Fotol: EV president Kersti Kaljulaid oma saatjaskonnaga ja Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor Jaanika Käst

 Kohtumiseni Urvastes!

Rõõmustan, et oled avanud Urvaste Kooli kodulehe! Urvaste Koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume põhimõttest - kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Koolis töötavad logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog. Võimalus on osaleda keraamika, robootika, kunsti, kokanduse, sõnakunsti, liikumise, pilli, ansambli, spordi ja puutöö ringitundides. Õpilaste tervise toetamiseks on massaaži, veeprotseduuride, soolakambri ja vibroakustilise teraapia võimalused (meil töötab füsioterapeudi kutsetunnistusega ravivõimlemise instruktor). Õpilasi võtame vastu koolivälise nõustamismeeskonna otsuse ja lapsevanema avalduse alusel. Meie koolis õpib täna 26 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 32 inimesest. Koolil on hubane õpilaskodu ja tore koolikohvik „Tõru“. Koolina kuulume Eriolümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmete nimekirja. Ühendus korraldab aastaringselt erinevaid spordivõistlusi intellektipuudega inimestele.

 • Meie klassiõpetaja Siiri Jõgisuu valiti 2019 sügisel vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta klassiõpetaja kategoorias nominendiks.
 • Meie muusikaõpetaja Cathlen Haugas valiti 2020 sügisel vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ laureaadiks aasta põhikooliõpetaja kategoorias.
 • Eesti Vabariigi President andis 2021 veebruaris meie õpetaja Cathlen Haugasele Eesti Punase Risti 5. klassi teenetemärgi.
 • 2020 kevadel anti meile Tiina Kallavuse nimeline Piirinihutaja auhind. Piirinihutaja auhinda annab välja Tartu Herbert Masingu Kool. Algatasime ja korraldame Võrumaal matemaatika olümpiaadi põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele. 
 • 2021 suvel pälvisime Võru maakonna aasta teo auhinna noorsootöös, me korraldame oma kooli õpilasmalevat, 2023 juunis toimus juba neljas malev.
 • 2021 talvel otsustas Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustamiskomisjon, et Urvaste Kool on tunnustatud praktikaettevõte.
 • Meie kooli õpetaja Rainer Kaseväli valiti Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2021 kategooria laureaadiks.
 • 2022 suvel nimetati matemaatika olümpiaad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele aasta haridusteoks Võrumaal
 • 2022 sügisel arvati matemaatika olümpiaad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud taseme järgi õppivatele õpilastele vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta haridustegu kategoorias kolme nominendi hulka.
 • 2023 sügisel annetati meie kooli õpetaja Jüri Kiidronile Kaitseliidu Võrumaa Maleva teenetemärk.
 • Meie kooli direktor Jaanika Käst valiti Võru maakonna aasta õppeasutuse juht 2023 kategooria laureaadiks ja on vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta koolijuht kategoorias finalistide hulgas.
 • Meie koolis tegutseva Võrumaa haridus-ja tehnoloogiakeskuse Urvaste õpperühma kutseõpetaja Vally Koorits valiti Võru maakonna aasta kutseõpetaja 2023 kategooria laureaadiks ja on vabariiklikul tunnustuskonkursil „Aasta õpetaja“ aasta kutseõpetaja kategoorias finalistide hulgas.

Kutseõpe Urvaste Koolis

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Tänavu on meie koolis 27 kutseõppurit.

President Urvaste Koolis

2019. aasta 20. septembril külastas meie kooli EV president proua Kersti Kaljulaid, kes kohtus õpilastega, kooli direktori Jaanika Kästiga, õppejuhtide Kaja Rootsi ja Mai Taluga. Toimus ümarlaud ja piirkondlik arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“, president osales sündmusel sõnavõtuga ja elas kaasa meie kooli õpilaste esinemisele.

Fotol: EV president Kersti Kaljulaid oma saatjaskonnaga ja Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor Jaanika Käst

 Kohtumiseni Urvastes!