AVALIK TEAVE

Järelevalve ja korruptsiooniennetus


­­­­­­­­­­­­Küsimuste korral palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja poole:
Tiiu Rahuoja, nõunik
Telefon 7350196
e-post tiiu.rahuoja@hm.ee

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Telefon 7350222
e-post hm@hm.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Hariduse- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

Urvaste Kooli veebilehel avaldatud avaliku teabe osas jagab infot kooli direktor Jaanika Käst (jaanika.kast@urvastekool.edu.ee).

­­­­­­­­­­­­Küsimuste korral palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja poole:
Tiiu Rahuoja, nõunik
Telefon 7350196
e-post tiiu.rahuoja@hm.ee

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Telefon 7350222
e-post hm@hm.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Hariduse- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

Urvaste Kooli veebilehel avaldatud avaliku teabe osas jagab infot kooli direktor Jaanika Käst (jaanika.kast@urvastekool.edu.ee).