Õppetöö

Tunniplaan ja ringid


Tunniplaani leiad siit.

HUVIRINGID

2022-2023 õppeaastal töötab koolis 9 huviringi

Huviringide töö eesmärgid

Keraamikaring – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega, tuua esile oma isikupära, valmistada ette ülevaatenäitusi.

Liikumisring – arendada füüsist, koordinatsiooni, tähelepanelikkust, rütmitunnet, eneseväljendust, esinemisjulgust.

Robootikaring – arendada ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning kujundite ja värvide eristamist.

Muusikaring – arendada musikaalsust ja vokaalseid võimeid, esinemisjulgust, koostöö-ja eneseväljendusoskust, esineda kooli ja kogukonna üritustel.

Spordiring - arendada kehalist võimekust, õpetada eluliselt vajalikke liikumisoskusi, valmistuda erinevateks võistlusteks.

Kunstiring – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate kunstiliikide, töövahendite ja materjalidega, valmistada ete ülevaatenäitusi.

Puutööring – käelise tegevuse arendamine, erinevate puitmaterjalidega tutvumine ja nende kasutamisvõimalused, erinevate tööpinkide ja töövahendite kasutamine, ülevaatenäituste ettevalmistamine.

Sõnakunstiring – arendada lugemis-ja eneseväljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust, koostööoskust.

Kokandusring – praktiline eneseteostus, teada tervisliku toitumise põhimõtteid ning kinnistada kodundustundides õpitut.

Tunniplaani leiad siit.

HUVIRINGID

2022-2023 õppeaastal töötab koolis 9 huviringi

Huviringide töö eesmärgid

Keraamikaring – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega, tuua esile oma isikupära, valmistada ette ülevaatenäitusi.

Liikumisring – arendada füüsist, koordinatsiooni, tähelepanelikkust, rütmitunnet, eneseväljendust, esinemisjulgust.

Robootikaring – arendada ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning kujundite ja värvide eristamist.

Muusikaring – arendada musikaalsust ja vokaalseid võimeid, esinemisjulgust, koostöö-ja eneseväljendusoskust, esineda kooli ja kogukonna üritustel.


Spordiring - arendada kehalist võimekust, õpetada eluliselt vajalikke liikumisoskusi, valmistuda erinevateks võistlusteks.

Kunstiring – arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate kunstiliikide, töövahendite ja materjalidega, valmistada ete ülevaatenäitusi.

Puutööring – käelise tegevuse arendamine, erinevate puitmaterjalidega tutvumine ja nende kasutamisvõimalused, erinevate tööpinkide ja töövahendite kasutamine, ülevaatenäituste ettevalmistamine.

Sõnakunstiring – arendada lugemis-ja eneseväljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust, koostööoskust.

Kokandusring – praktiline eneseteostus, teada tervisliku toitumise põhimõtteid ning kinnistada kodundustundides õpitut.