Õppetöö

Ürituste plaan 2022-2023 õa.


 

KUUPÄEV

 

 

ÜRITUSE LÜHITUTVUSTUS

 

LÄBIVIIJAD, VASTUTAJAD

SEPTEMBER

 

 

 

1.september

Kell 13.00

 

Õppeaasta avaaktus

 

 

Cathlen Haugas

 Ellen Varov

5. september

 

 

5.-9. september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. -8.september

 

Koolirahu lepingu allkirjastamine kooli saalis

 

Kasvatusrühmade koosolekud (huviringidest osavõtt, üritustest osavõtt ja muud jooksvad küsimused); ringijuhtide koosolek (paneme paika ringide toimumise ajad);

Kasvatusrühmades ja klassides – koos läbi arutada ja meelde tuletada kooli ja õpilaskodu kodukorrad.

 

Õpilasesinduse koosolek (valime uued õpilasesinduse liikmed kooli lõpetanud õpilaste asemele ja koostame tööplaani)

 

Kergejõustikuvõistlused Võrus

(osaleb 8 õpilast)

 

 

Kogu koolipere

 

 

Huvijuht, põhikasvatajad, ringijuhid

 

 

 

 

 

Kasvatajad

Rainer Kaseväli

Tiina Kodu

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

 

Ellen Varov, ÕE liikmed

 

 

 

 

 

Vladimir Golubev

 Rainer Kaseväli

 

 

8. september kell  13.00

Lugemistund Urvaste külaraamatukogus – UNESCO rahvusvahelise kirjaoskuse päeva raames

 

Külaraamatukogu juhataja Saima Tell

Ellen Varov

15. september kell 13.00

Maailmakoristuspäeav

(asume kogu kooliperega korrastama kooli territooriumi ja maanteeääri)

 

Ellen Varov, Maret Hannus,

Tiina Kodu

Rainer Kaseväli

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

 

19.-23.september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. september

Sügiskompositsioonide valmistamine. Valmistame sügiskompositsioone õpilaskodusse ja õpilaskodu sisehoovi.

 

Koolimajas teeb iga klass oma klassi kena kompositsiooni.

 

EEO krossijooks

Udernas, Tartumaal

 

Enel Roots koos teiste kasvatajate, kasvatajate abide  ja õpilastega

 

 

 

Klassijuhatajad-Rainer Kaseväli, Tiina Kodu, Siiri Jõgisuu, Elina Antsi

 

Vladimir Golubev

Rainer kaseväli

 

27. september

 

 

 

 

Sünnipäevapidu septembris sündinud õpilastele

 

 

 

Marianne Paluteder

 Cathlen Haugas

 

 

26.09-30.09

 

 

 

 

 

 

Spordinädal (tegevused algavad pealelõunasel ajal)

*26.09  spordipäev

*27.09 liikumismängud

*28.09  ülekooliline sügismatk

*29.09 Kokkuvõtted, diplomid, tänamised

 

 

Jüri Kiidron

 Vladimir Golubev

 

 

 

 

 

 

OKTOOBER

 

 

 

5.oktoober

 

Õpetajate-õpilastevahelised mõõduvõtmised rahvastepallis

pimevõrkpallis linadega

Õpilasesindus korraldab õpetajatele viktoriini

 

 

Vladimir Golubev

Jüri Kiidron

Rainer Kaseväli

 

(osalevad õpetajad – kasvatajad, õpilased

s.h.õpilasesindus)

6.oktoober

Bowlingu võistlused Tartus – TT õpilastele

Algusega kell 14.00

Rainer Kaseväli

Jüri Kiidron

13.oktoober

 

Õuesõppepäev „Kiirem, osavam, taibukam“

(mõõduvõtmine külaliskoolidega kooli staadionil, õuesõppeklassis, õpilaskodu siseõuel, kooli saalis)

 

Ellen Varov

Tiina Kodu

Rainer Kaseväli

Jüri Kiidron

(võimalusel kaasame ka teisi õpetajaid-kasvatajaid -  Kerli, Veronika)

 

18.oktoober

 

Lugemisõhtu kooli raamatukogus TT  rühmale

 

Heli Lazutina

18.oktoober

 

 

Oktoobris sündinud õpilaste sünnipäevapidu

 

 Marianne Paluteder

 Cathlen Haugas

 

20.oktoober

Mälumäng kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Heli Lazutina

24.-30.oktoober

Ilusat vaheaega!

 

NOVEMBER

 

 

2. november

Tugispetsialistide koosolek

Jüri Kiidron

Tiina Kodu

Echtel-Erle Kirt

Aive Tämm

Elina Antsi

Kaja Roots

 

3. november

Kell 9.00

Osaleme RMK programmis „Matkasellid Luhasoos“

Pähni külastuskeskuses

Ellen Varov

Klassijuhatajad

Õpetajate abid

7.-11. november

Projektinädal „Meie Võrumaa“

Võrumaa tutvustus

Viktoriin „Kas tunned oma õpetajat?“

Ekskursioon Võrru

Vana Võrumaa kultuurikoja külastus

Kaja Roots

Ellen Varov

Rainer Kaseväi

Tiina Kodu

8. november

Kell 10.00

Õpilasmalevlased osalevad Pokumaa matkal

Ellen Varov

Rainer Kaseväli

Tiina Kodu

10. november

Mardipäeva tähistamine õpilaskodus

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Enel Roots

Sirje Tavel

14.-18.november

Päkapikunädal

Valmistame õuesõppe klassi juurde erinevaid päkapikke

Ellen Varov

Siiri Maran

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Enel Roots

Sirje Tavel

15.november

Kell 10.00

Lastevanemate koolipäev

Jaanika Käst

Cathlen Haugas

Kaja Roots

Ellen Varov

16.november

Kell 10.00

LÕK matemaatika olümpiaad

Tiina Kodu

Maret Hannus

Kaja Roots

Siiri Jõgisuu

17.november

Kell 10.00

Nuti-Võluri robootika töötuba Võrus

Rainer Kaseväli

Robootikaringi õpilased

21.november-2.detsember

VG rändnäitus „Ava süda“meie koolis

Echtel-Erle Kirt

Jüri Kiidron

Ellen Varov

22. november

Novembris sündinud õpilaste sünnipäevapidu

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

22. november

Kadritrall kooli saalis

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Klassijuhatajad

24.november

Kell 10.35

Kohvik „Tõru“

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

Reet Lohuväli

24.november

Kell 18.00

Valgamaa KÕK tänuüritus koostööpartneritele

Jaanika Käst

25.november

I trimestri lõpp

Kogunemine, tublimate tänamine

Jaanika Käst

Kaja Roots

Klassijuhatajad

28. november

Kell 16.00

Advendiaja avamine

Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets

Ellen Varov

28. november-16.detsember

Lauatennise turniir

Jüri Kiidron

Õpilasesindus

28.november-2.detsember

Õpilaskodu-ja kooliruumide kaunistamine jõuludeks

Ellen Varov

Veronika Kaseväli

Klassijuhatajad

Kasvatajad

29.november

Kell 14.30

Kontsert jäi ära esineja haigestumise tõttu, edasi lükatud 7.detsembriks

Koolikontsert „See kõige ilusam aeg“ Evelin ja Johan Randvere

Cathlen Haugas

Ellen Varov

DETSEMBER

 

 

1.detsember

Kell 16.00

Lugemisõhtu kooli raamatukogus - jõulujutud

Heli Lazutina

1.detsember

Kell 18.00

Filmiõhtu kooli saalis

Vaatame filmi „Grinch“

Ellen Varov

Kaja Roots

Marianne Paluteder

6.detsember

Kell 10.00-13.00

Bocce päev Tartu Kroonuaia koolis toimetulekuklassidele

Rainer Kaseväli

6.detsember

Kell 13.00-14.00

Külas veebipolitsei Janar Koemets

Jüri Kiidron

7. detsember

Kell 9.30-10.10

Riina Ermeli nukuteatri etendus „Karlssoni jõulud“

Ellen Varov

7.detsember

Kell 14.00

Koolikontsert „See kõige ilusam aeg“ Evelin ja Johan Randvere

Cathlen Haugas

Ellen Varov

13.detsember

Sünnipäevapidu detsembris sündinud õpilastele

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

13.detsember

Kell 19.10

Lastefilm „Erik Kivisüda“

Urvaste seltsimajas

Kasvatajad

15.detsember

Pidulik jõululõuna kogu kooliperele

Jaanika Käst

Maret Hannus

Ellen Varov

Rauno Sarv

20.detsember

Kell 15.00

Kooli jõulupidu

Cathlen Haugas

Ellen Varov

Veronika Kaseväli

22.detsember-8.jaanuar

Ilusat vaheaega!

 

JAANUAR

 

 

4.jaanuar

Uue aasta tervitus kooli sööklas, kell 8.30

Esmaabi täiendkoolitus,

kell 9.00

Infotund

Kell 15.30

Osaleb kogu koolipere

11.jaanuar

Kell 16.00

Lugemisõhtu kooli raamatukogus - loomajutud

Heli Lazutina

Enel Roots

12.jaanuar

Kell 12.20

Osaleme liikumisringi lastega Valga Jaanikese kooli sünnipäeval

Ellen Varov

12.jaanuar

Kell 16.00

Lugemisõhtu kooli raamatukogus toimetulekuklasside õpilastele - varia

Heli Lazutina

Reliia Veske

17.jaanuar

Kell 13.05

E-sigarettide teemaline infotund

Jüri Kiidron

18.jaanuar

Kell 18.00

Lugemisõhtu kasvataja Sirje rühmale kooli lugemistoas- loomajutud

Ellen Varov

Sirje Tavel

19.jaanuar

Kell 10.30

Kohvik „Tõru“

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

Reet Lohuväli

Vally Koorits

19.jaanuar

Kell 16.00

Lugemisõhtu LÕK rühmale kooli raamatukogus - muinasjutud

Heli Lazutina

Marianne Paluteder

24.jaanuar

Kell 16.00

Sünnipäevapidu jaanuaris sündinu õpilastele

Cathlen Haugas

Marianne Paluteder

25.jaanuar

Kell 16.00

Mälumängud kooli lugemistoas

toimetuleku rühmadele

Ellen Varov

Reliia Veske

31.jaanuar

Kell 16.00

Mälumängud kooli raamatukogus

Heli Lazutina

Enel Roots

VEEBRUAR

 

 

1.veebruar, kolmapäev              kell  9.50

President Alar Karise algatatud  kirja- ja mõttetalgud õpilastele teemal „Miks on Eestit maailmale vaja?“.  

 

LÕK klassid

Ellen Varov

Tiina Kodu

Rainer Kaseväli

Kaja Roots

1.veebruar, kolmapäev      kell 17.00

Mälumängud kooli raamatukogus

 

Sirje rühm

Heli Lazutina

Sirje Tavel

6. veebruar, esmaspäev

kell 14.00

Õpilase tugikava täitmise ümarlaud

Jüri Kiidron

Rainer Kaseväli

Marianne Paluteder

Aive Tämm

 

6. veebruar – 6. märts

Rändnäitus „Eesti raha margast kroonini“

Jaanika Käst

Ellen Varov

 

7.veebruar, teisipäev

kell 8.45

Rändnäituse „Eesti raha margast kroonini“ avamine

 

Jaanika Käst

Ellen Varov

7. veebruar, teisipäev           kell 15.45

Sünnipäevapidu veebruaris sündinud lastele

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

 

8. veebruar, kolmapäev      kell 17.00

Mälumängud kooli raamatukogus

 

Marianne rühm

Heli Lazutina

Marianne Paluteder

9. veebruar, neljapäev         kell 16.00

“Mõista, mõista, aita mõista” Üritus kooli saalis koostöös külaraamatukoguga

 

Urvaste kooli õpilased, kutseõpe

Saima Tell

Ellen Varov

Kasvatajad

 

13. veebruar, esmaspäev     

kell 16.15

Sõbrapäeva mängud ja disko

Mängud viivad läbi ja Ellen, Vladimir, Enel, Sirje, Reliia

(igaühel välja mõelda 1 mäng)

Disko korraldab õpilasesindus

 

Ellen Varov

Õpilasesindus

14. veebruar, teisipäev

kell 8.55 (90 min)

Karjääriteenused Urvaste koolis: töömaailma ja haridusteemaline töötuba

 

LÕK 8. ja 9. klass

Anneli Piigli (Töötukassa)

Kaja Roots

15. veebruar, kolmapäev        

kell 10.30

Eriolümpia Eesti ühenduse räätsajooksu võistlus Porkunis

 

Janek, Raiko, Janely, Andris, Braian, Kert

Rainer Kaseväli

Vladimir Golubev

16. veebruar, neljapäev           kell 10.30

TÕRU kohvik

Siiri Jõgisuu

Elina Antsi

Reet Lohuväli

Vally Koorits

 

20.veebruar, esmaspäev   

kell 13.00

Vastlapäeva tähistamine

kelgumäel (lumepuudusel kell 16.15 vastlamängud kooli saalis)

 

Vladimir Golubev

Ellen Varov

21.veebruar, teisipäev        kell 13.30

EV aastapäeva aktus-kontsert

Jaanika Käst

Ellen Varov

Cathlen Haugas

 

22. veebruar, kolmapäev    

kell 14.00

Tugispetsialistide koosolek

 

 

Jüri Kiidron

MÄRTS

 

 

1.-2. märts, kolmapäev, neljapäev

kell 10.00

Eriolümpia Euroopa murdmaasuusatamise võistlused Otepääl

 

Andris, Tauri, Kert

Rainer Kaseväli

Vladimir Golubev

3. märts, reede

 

Infotund kell 9.00

Koolitus “Turvalised töösuhted kollektiivis”kell 10.00

 

Kogu meeskond

Kaja Roots

Jaanika Käst

Maret Hannus

 

6. märts, esmaspäev

Kogu koolipere testimine (COVID)

Maret Hannus

Klassijuhatajad

 

7. märts, teisipäev

kell 12.30 – 16.30

Eesti Eriolümpia mäesuusatamise õppepäev Kütiorus

 

Andris, Braian-Andreas

Rainer Kaseväli

 

9. märts, neljapäev

kell 10.00

II trimestri lõpp 10.03.

9. märtsiks kella 10.00ks panna välja trimestri hinded ja klassijuhatajatel esitada täidetud õppetöö aruanded õppejuhile

 

Õppejuht

Aineõpetajad

Klassijuhatajad

9. märts, neljapäev

kell 14.00

I kasvatusrühma koosolek

 

Õpilased, kasvatajad, klassijuhatajad

Kaja Roots

Jüri Kiidron

13. märts, esmaspäev

Alustab projekt „Vaimse tervise vitamiinikuur“.

Kestab kuni 16. aprillini, osa võtab kogu Urvaste kooli pere

 

Kaja Roots

14. märts, teisipäev

kell 13.30-15.00

Koolisisene show “Su nägu kõlab meile tuttavalt”

 

Ellen Varov

 

15. märts, kolmapäev

kell 10.00-14.00

Valga maakonna LÕK matemaatikaolümpiaad

Valga Jaanikese koolis

 

Kert, Andris, Braian-Andreas

Tiina Kodu

 

16.märts, neljapäev

kell 10.00-12.25

Emakeelepäeva tähistamine

 

Anu Sinimets (eestvedaja)

Tiina Kodu

Ellen Varov

 

21.märts, teisipäev

kell 15.30

 

Sünnipäevapidu märtsis sündinud õpilastele

 

Cathlen Haugas

Marianne Paluteder

 

22.märts, kolmapäev

kell 16.00

 

Kevaddisko

Marianne Paluteder

Õpilasesindus

23. märts, neljapäev

kell 10.00

Kohvik TÕRU

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

Vally Koorits

Reet Lohuväli

 

23.märts, neljapäev

kell 17.00

Mälumängud kooli raamatukogus

 

Marianne kasvatusrühm

Heli Lazutina

Marianne Paluteder

 

28.märts, teisipäev

kell 16.00

Liikumismängud õues või kooli saalis

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Enel Roots

 

30. märts, neljapäev

Kell 8.55 – 10.30

Töötuikassa karjäärikoolitus Urvastes. Individuaalsed nõustamised

 

Õp Raineri klass

Kaja Roots

Töötukassa nõustajad

30.märts, neljapäev

kell 9.30 – 14.00

HEV laulupäev Viljandimaal

 

 

Cathlen Haugas

31.märts, reede

kell 10.00-11.00

Teatrietendust “Luukere Juhani juhtumised” Antsla KSK-s

 

Toimetulekuõpilased

Siiri Jõgisuu

Elina Antsi

APRILL

 

 

3. aprill – 16. aprill

Vaimse tervise vitamiinikuur

 

Urvaste kool

Kaja Roots

5. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Raineri klassi ümarlaud

Rainer Kaseväli

Kaja Roots

Marianne Paluteder

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

5. aprill, kolmapäev

kell 16.00

Liikumismängud kooli saalis (munapühade teemalised)

 

 

 

Kõik kasvatusrühmad

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Enel Roots

Sirje Tavel

Reliia Veske

 

12.aprill, kolmapäev

 

6.klasside õpioskuste olümpiaad Ämmustes „Meeskondade päev“

 

Andris, Braian-Andreas, Kert

Jüri Kiidron

12. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Anu klassi ümarlaud

Anu Sinimets

Reliia Veske

Aive Tämm

Kaja Roots

12 – 13. aprill

kell 10.00 – 16.00

 

Urvaste kooli infopäevad

 

Jaanika Käst

Kaja Roots

13. aprill, neljapäev

kell 9.45

Liikumisaktiivsuse päev Tartus maaülikooli spordihoones

 

Elina TT klass + Raiko

Elina Antsi

Tiia Rodima

13.aprill, neljapäev

kell 14.00-15.00

Naljakuu üritus koostöös külaraamatukoguga

 

Urvaste kool, kutseõpe

Saima Tell

Ellen Varov

 

17. aprill, esmaspäev

kell 15.20

Siiri klassi ümarlaud

Siiri Jõgisuu

Veronika Kaseväli

Reliia Veske

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

Kaja Roots

18.aprill, teisipäev

kell 13.00

Show “Su nägu kõlab tuttavalt” Valga Jaanikese koolis

 

Andris, Kevin  ja õpilaskodu töötajad

Ellen Varov

Jaanika Käst

Jüri Kiidron

 

20.aprill, neljapäev

kell 16.00

 

Liikumisaastale pühendatud matk kasvatusrühmadele (otsime kevade märke ja pildistame neid)

 

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Klassijuhatajad

 

24.-30.aprill

 

Ilusat vaheaega!

 

25. aprill, teisipäev

kell 10.00

Maikuu ürituste infotund

Ellen Varov

Jaanika Käst

Kaja Roots

 

27.aprill, neljapäev

 

EEO tänuüritus Toosikannus

 

Andris, Janely

Rainer Kaseväli

 

APRILL

 

 

3. aprill – 16. aprill

Vaimse tervise vitamiinikuur

 

Urvaste kool

Kaja Roots

5. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Raineri klassi ümarlaud

Rainer Kaseväli

Kaja Roots

Marianne Paluteder

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

5. aprill, kolmapäev

kell 16.00

Liikumismängud kooli saalis (munapühade teemalised)

 

 

 

Kõik kasvatusrühmad

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Enel Roots

Sirje Tavel

Reliia Veske

 

12.aprill, kolmapäev

 

6.klasside õpioskuste olümpiaad Ämmustes „Meeskondade päev“

 

Andris, Braian-Andreas, Kert

Jüri Kiidron

12. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Anu klassi ümarlaud

Anu Sinimets

Reliia Veske

Aive Tämm

Kaja Roots

12 – 13. aprill

kell 10.00 – 16.00

 

Urvaste kooli infopäevad

 

Jaanika Käst

Kaja Roots

13. aprill, neljapäev

kell 9.45

Liikumisaktiivsuse päev Tartus maaülikooli spordihoones

 

Elina TT klass + Raiko

Elina Antsi

Tiia Rodima

13.aprill, neljapäev

kell 14.00-15.00

Naljakuu üritus koostöös külaraamatukoguga

 

Urvaste kool, kutseõpe

Saima Tell

Ellen Varov

 

17. aprill, esmaspäev

kell 15.20

Siiri klassi ümarlaud

Siiri Jõgisuu

Veronika Kaseväli

Reliia Veske

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

Kaja Roots

18.aprill, teisipäev

kell 13.00

Show “Su nägu kõlab tuttavalt” Valga Jaanikese koolis

 

Andris, Kevin  ja õpilaskodu töötajad

Ellen Varov

Jaanika Käst

Jüri Kiidron

 

20.aprill, neljapäev

kell 16.00

 

Liikumisaastale pühendatud matk kasvatusrühmadele (otsime kevade märke ja pildistame neid)

 

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Klassijuhatajad

 

24.-30.aprill

 

Ilusat vaheaega!

 

25. aprill, teisipäev

kell 10.00

Maikuu ürituste infotund

Ellen Varov

Jaanika Käst

Kaja Roots

 

27.aprill, neljapäev

 

EEO tänuüritus Toosikannus

 

Andris, Janely

Rainer Kaseväli

 

MAI

Üritus

Läbiviijad, vastutajad

3. mai, kolmapäev

kell 16.00

Liikumismängud õues

 

 

 

Kõik kasvatusrühmad

Igal kasvatajal mõelda välja

1 liikumismäng

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Enel Roots

Sirje Tavel

Reliia Veske

 

 

4.mai, neljapäev

kell 13.00-15.00

 

Teeme ära koristustalgud

(kooli territoorium, teekond Tamme-Lauri tammeni, Antsla-Kanepi teeääred

 ca 1 km )

 

Ellen Varov

Maret Hannus

Klassijuhatajad

Õpetajad - kasvatajad

 

8. mai, esmaspäev

kell 13.30-15.30

Kevadine spordipäev

Vladimir Golubev

Ellen Varov

9. mai, teisipäev

kell 16.00 – 16.30

 

Aprillis ja mais sündinud õpilaste sünnipäevade tähistamine

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

11.mai

kell 10.00

Kohvik TÕRU

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

 

15.-19. mai

Projektinädal „Õuesõpe“

 

Tiina Kodu

Ellen Varov

 

15.mai

kell 11.00-12.30

Õuesõppetund

Siiri Jõgisuu

Elina Antsi

16.mai

kell 9.00-10.35

 

Projekt „Jalgpall kooli“

 

Rainer Kaseväli

 

16.mai

Kell 13.00

 

Väljasõit Ähijärve äärde (õuesõpe)

 

Tiina Kodu

Ellen Varov

Õpetajad-kasvatajad

 

17. mai

kell 13.00-14.30

Õuesõppetund

Kaja Roots

Rainer Kaseväli

 

18.mai

Väljasõit kooli juurest kell 9.45

 

Väljasõit Tartusse (kell 11.00 laevasõit Emajõel) ja Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumisse (kell 15.00-16.00 koos giidiga)

 

Tiina Kodu

Ellen Varov

Õpetajad-kasvatajad

23.mai, kell 9.00

Eesti keele ja kirjanduse eksam

Komisjoni esimees – Jaanika Käst

Komisjoni liige – Tiina Kodu

Eksamineeriv õpetaja – Kaja Roots

24.mai

kell 10.00-15.00

 

EEO jalgpallivõistlused Viljandis

 

Rainer Kaseväli

Vladimir Golubev

25.mai

 

Osaleme HEV õpilaste teatrifestivalil Tartu Sadamateatris

(Andris, Irina, Nastja, Raiko, Kevin, Janely, Tauri)

 

Ellen Varov

Jüri Kiidron

 

30. mai

kell 10.30-

 

Perepäev

Kell 11.00 lastevanemate koosolek (uneõde Eve Rammul)

13.30 Kevadpeo kontsert

 

Cathlen Haugas

Ellen Varov

ja kogu koolipere

 

31.mai, kell 9.00

Matemaatika eksam

Komisjoni esimees – Kaja Roots

Komisjoni liige – Siiri Jõgisuu

Eksamineeriv õpetaja – Tiina Kodu

31.mai, kell 14.00

Infotund

 

JUUNI

 

 

1.juuni, kell 13.30

Pidulik lõuna tublimatele õpilastele Ugandi Restos

Jaanika Käst

Kaja Roots

Ellen Varov

Maret Hannus

5.juuni

Elina ja Siiri klassi õpilased Mustlas õppereisil

(Muusa kohvik ja Tarvastu Jüri talu)

Elina Antsi

Siiri jõgisuu

6.juuni

kell 9.00-12.00

Inimeseõpetuse eksam

Rainer Kaseväli

7.juuni

kell 15.00

Õppenõukogu

Kaja Roots

Jaanika Käst

7.juuni

kell 18.00

Kevadpidu Antsla lauluväljakul

Cathlen Haugas

8.juuni

kell 10.00

Eesti Eriolümpia kergejõustikuvõistlused Võrus

Rainer Kaseväli

12.juuni

kell 13.30-15.30

Osaleme RMK Kiidjärve külastuskeskuse programmides “Igal puul oma lugu” ja “Seljakotiprogramm”

Ellen Varov

14.-15.juuni

Võru maakonna noorte suvepäevad Urvaste koolis ja selle ümbruses (70 osalejat)

Maret Hannus

Jaanika Käst

16.juuni

kell 15.00

Urvaste kooli lõpuaktus

Cathlen Haugas

Jaanika Käst

Kaja Roots

Ellen Varov

16.-22.juuni

Urvaste kooli 4.malevasuvi LÕK õpilastele

Jaanika Käst

Maret Hannus

Ellen Varov

Jüri Kiidron

Kaja Roots

VEEBRUAR

 

 

1.veebruar, kolmapäev              kell  9.50

President Alar Karise algatatud  kirja- ja mõttetalgud õpilastele teemal „Miks on Eestit maailmale vaja?“.  

 

LÕK klassid

Ellen Varov

Tiina Kodu

Rainer Kaseväli

Kaja Roots

1.veebruar, kolmapäev      kell 17.00

Mälumängud kooli raamatukogus

 

Sirje rühm

Heli Lazutina

Sirje Tavel

6. veebruar, esmaspäev

kell 14.00

Õpilase tugikava täitmise ümarlaud

Jüri Kiidron

Rainer Kaseväli

Marianne Paluteder

Aive Tämm

 

6. veebruar – 6. märts

Rändnäitus „Eesti raha margast kroonini“

Jaanika Käst

Ellen Varov

 

7.veebruar, teisipäev

kell 8.45

Rändnäituse „Eesti raha margast kroonini“ avamine

 

Jaanika Käst

Ellen Varov

7. veebruar, teisipäev           kell 15.45

Sünnipäevapidu veebruaris sündinud lastele

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

 

8. veebruar, kolmapäev      kell 17.00

Mälumängud kooli raamatukogus

 

Marianne rühm

Heli Lazutina

Marianne Paluteder

9. veebruar, neljapäev         kell 16.00

“Mõista, mõista, aita mõista” Üritus kooli saalis koostöös külaraamatukoguga

 

Urvaste kooli õpilased, kutseõpe

Saima Tell

Ellen Varov

Kasvatajad

 

13. veebruar, esmaspäev     

kell 16.15

Sõbrapäeva mängud ja disko

Mängud viivad läbi ja Ellen, Vladimir, Enel, Sirje, Reliia

(igaühel välja mõelda 1 mäng)

Disko korraldab õpilasesindus

 

Ellen Varov

Õpilasesindus

14. veebruar, teisipäev

kell 8.55 (90 min)

Karjääriteenused Urvaste koolis: töömaailma ja haridusteemaline töötuba

 

LÕK 8. ja 9. klass

Anneli Piigli (Töötukassa)

Kaja Roots

15. veebruar, kolmapäev        

kell 10.30

Eriolümpia Eesti ühenduse räätsajooksu võistlus Porkunis

 

Janek, Raiko, Janely, Andris, Braian, Kert

Rainer Kaseväli

Vladimir Golubev

16. veebruar, neljapäev           kell 10.30

TÕRU kohvik

Siiri Jõgisuu

Elina Antsi

Reet Lohuväli

Vally Koorits

 

20.veebruar, esmaspäev   

kell 13.00

Vastlapäeva tähistamine

kelgumäel (lumepuudusel kell 16.15 vastlamängud kooli saalis)

 

Vladimir Golubev

Ellen Varov

21.veebruar, teisipäev        kell 13.30

EV aastapäeva aktus-kontsert

Jaanika Käst

Ellen Varov

Cathlen Haugas

 

22. veebruar, kolmapäev    

kell 14.00

Tugispetsialistide koosolek

 

 

Jüri Kiidron

MÄRTS

 

 

1.-2. märts, kolmapäev, neljapäev

kell 10.00

Eriolümpia Euroopa murdmaasuusatamise võistlused Otepääl

 

Andris, Tauri, Kert

Rainer Kaseväli

Vladimir Golubev

3. märts, reede

 

Infotund kell 9.00

Koolitus “Turvalised töösuhted kollektiivis”kell 10.00

 

Kogu meeskond

Kaja Roots

Jaanika Käst

Maret Hannus

 

6. märts, esmaspäev

Kogu koolipere testimine (COVID)

Maret Hannus

Klassijuhatajad

 

7. märts, teisipäev

kell 12.30 – 16.30

Eesti Eriolümpia mäesuusatamise õppepäev Kütiorus

 

Andris, Braian-Andreas

Rainer Kaseväli

 

9. märts, neljapäev

kell 10.00

II trimestri lõpp 10.03.

9. märtsiks kella 10.00ks panna välja trimestri hinded ja klassijuhatajatel esitada täidetud õppetöö aruanded õppejuhile

 

Õppejuht

Aineõpetajad

Klassijuhatajad

9. märts, neljapäev

kell 14.00

I kasvatusrühma koosolek

 

Õpilased, kasvatajad, klassijuhatajad

Kaja Roots

Jüri Kiidron

13. märts, esmaspäev

Alustab projekt „Vaimse tervise vitamiinikuur“.

Kestab kuni 16. aprillini, osa võtab kogu Urvaste kooli pere

 

Kaja Roots

14. märts, teisipäev

kell 13.30-15.00

Koolisisene show “Su nägu kõlab meile tuttavalt”

 

Ellen Varov

 

15. märts, kolmapäev

kell 10.00-14.00

Valga maakonna LÕK matemaatikaolümpiaad

Valga Jaanikese koolis

 

Kert, Andris, Braian-Andreas

Tiina Kodu

 

16.märts, neljapäev

kell 10.00-12.25

Emakeelepäeva tähistamine

 

Anu Sinimets (eestvedaja)

Tiina Kodu

Ellen Varov

 

21.märts, teisipäev

kell 15.30

 

Sünnipäevapidu märtsis sündinud õpilastele

 

Cathlen Haugas

Marianne Paluteder

 

22.märts, kolmapäev

kell 16.00

 

Kevaddisko

Marianne Paluteder

Õpilasesindus

23. märts, neljapäev

kell 10.00

Kohvik TÕRU

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

Vally Koorits

Reet Lohuväli

 

23.märts, neljapäev

kell 17.00

Mälumängud kooli raamatukogus

 

Marianne kasvatusrühm

Heli Lazutina

Marianne Paluteder

 

28.märts, teisipäev

kell 16.00

Liikumismängud õues või kooli saalis

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Enel Roots

 

30. märts, neljapäev

Kell 8.55 – 10.30

Töötuikassa karjäärikoolitus Urvastes. Individuaalsed nõustamised

 

Õp Raineri klass

Kaja Roots

Töötukassa nõustajad

30.märts, neljapäev

kell 9.30 – 14.00

HEV laulupäev Viljandimaal

 

 

Cathlen Haugas

31.märts, reede

kell 10.00-11.00

Teatrietendust “Luukere Juhani juhtumised” Antsla KSK-s

 

Toimetulekuõpilased

Siiri Jõgisuu

Elina Antsi

APRILL

 

 

3. aprill – 16. aprill

Vaimse tervise vitamiinikuur

 

Urvaste kool

Kaja Roots

5. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Raineri klassi ümarlaud

Rainer Kaseväli

Kaja Roots

Marianne Paluteder

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

5. aprill, kolmapäev

kell 16.00

Liikumismängud kooli saalis (munapühade teemalised)

 

 

 

Kõik kasvatusrühmad

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Enel Roots

Sirje Tavel

Reliia Veske

 

12.aprill, kolmapäev

 

6.klasside õpioskuste olümpiaad Ämmustes „Meeskondade päev“

 

Andris, Braian-Andreas, Kert

Jüri Kiidron

12. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Anu klassi ümarlaud

Anu Sinimets

Reliia Veske

Aive Tämm

Kaja Roots

12 – 13. aprill

kell 10.00 – 16.00

 

Urvaste kooli infopäevad

 

Jaanika Käst

Kaja Roots

13. aprill, neljapäev

kell 9.45

Liikumisaktiivsuse päev Tartus maaülikooli spordihoones

 

Elina TT klass + Raiko

Elina Antsi

Tiia Rodima

13.aprill, neljapäev

kell 14.00-15.00

Naljakuu üritus koostöös külaraamatukoguga

 

Urvaste kool, kutseõpe

Saima Tell

Ellen Varov

 

17. aprill, esmaspäev

kell 15.20

Siiri klassi ümarlaud

Siiri Jõgisuu

Veronika Kaseväli

Reliia Veske

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

Kaja Roots

18.aprill, teisipäev

kell 13.00

Show “Su nägu kõlab tuttavalt” Valga Jaanikese koolis

 

Andris, Kevin  ja õpilaskodu töötajad

Ellen Varov

Jaanika Käst

Jüri Kiidron

 

20.aprill, neljapäev

kell 16.00

 

Liikumisaastale pühendatud matk kasvatusrühmadele (otsime kevade märke ja pildistame neid)

 

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Klassijuhatajad

 

24.-30.aprill

 

Ilusat vaheaega!

 

25. aprill, teisipäev

kell 10.00

Maikuu ürituste infotund

Ellen Varov

Jaanika Käst

Kaja Roots

 

27.aprill, neljapäev

 

EEO tänuüritus Toosikannus

 

Andris, Janely

Rainer Kaseväli

 

APRILL

 

 

3. aprill – 16. aprill

Vaimse tervise vitamiinikuur

 

Urvaste kool

Kaja Roots

5. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Raineri klassi ümarlaud

Rainer Kaseväli

Kaja Roots

Marianne Paluteder

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

5. aprill, kolmapäev

kell 16.00

Liikumismängud kooli saalis (munapühade teemalised)

 

 

 

Kõik kasvatusrühmad

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Enel Roots

Sirje Tavel

Reliia Veske

 

12.aprill, kolmapäev

 

6.klasside õpioskuste olümpiaad Ämmustes „Meeskondade päev“

 

Andris, Braian-Andreas, Kert

Jüri Kiidron

12. aprill, kolmapäev

kell 15.00

Anu klassi ümarlaud

Anu Sinimets

Reliia Veske

Aive Tämm

Kaja Roots

12 – 13. aprill

kell 10.00 – 16.00

 

Urvaste kooli infopäevad

 

Jaanika Käst

Kaja Roots

13. aprill, neljapäev

kell 9.45

Liikumisaktiivsuse päev Tartus maaülikooli spordihoones

 

Elina TT klass + Raiko

Elina Antsi

Tiia Rodima

13.aprill, neljapäev

kell 14.00-15.00

Naljakuu üritus koostöös külaraamatukoguga

 

Urvaste kool, kutseõpe

Saima Tell

Ellen Varov

 

17. aprill, esmaspäev

kell 15.20

Siiri klassi ümarlaud

Siiri Jõgisuu

Veronika Kaseväli

Reliia Veske

Tiina Kodu

Aive Tämm

Jüri Kiidron

Kaja Roots

18.aprill, teisipäev

kell 13.00

Show “Su nägu kõlab tuttavalt” Valga Jaanikese koolis

 

Andris, Kevin  ja õpilaskodu töötajad

Ellen Varov

Jaanika Käst

Jüri Kiidron

 

20.aprill, neljapäev

kell 16.00

 

Liikumisaastale pühendatud matk kasvatusrühmadele (otsime kevade märke ja pildistame neid)

 

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Klassijuhatajad

 

24.-30.aprill

 

Ilusat vaheaega!

 

25. aprill, teisipäev

kell 10.00

Maikuu ürituste infotund

Ellen Varov

Jaanika Käst

Kaja Roots

 

27.aprill, neljapäev

 

EEO tänuüritus Toosikannus

 

Andris, Janely

Rainer Kaseväli

 

MAI

Üritus

Läbiviijad, vastutajad

3. mai, kolmapäev

kell 16.00

Liikumismängud õues

 

 

 

Kõik kasvatusrühmad

Igal kasvatajal mõelda välja

1 liikumismäng

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Enel Roots

Sirje Tavel

Reliia Veske

 

 

4.mai, neljapäev

kell 13.00-15.00

 

Teeme ära koristustalgud

(kooli territoorium, teekond Tamme-Lauri tammeni, Antsla-Kanepi teeääred

 ca 1 km )

 

Ellen Varov

Maret Hannus

Klassijuhatajad

Õpetajad - kasvatajad

 

8. mai, esmaspäev

kell 13.30-15.30

Kevadine spordipäev

Vladimir Golubev

Ellen Varov

9. mai, teisipäev

kell 16.00 – 16.30

 

Aprillis ja mais sündinud õpilaste sünnipäevade tähistamine

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

11.mai

kell 10.00

Kohvik TÕRU

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

 

15.-19. mai

Projektinädal „Õuesõpe“

 

Tiina Kodu

Ellen Varov

 

15.mai

kell 11.00-12.30

Õuesõppetund

Siiri Jõgisuu

Elina Antsi

16.mai

kell 9.00-10.35

 

Projekt „Jalgpall kooli“

 

Rainer Kaseväli

 

16.mai

Kell 13.00

 

Väljasõit Ähijärve äärde (õuesõpe)

 

Tiina Kodu

Ellen Varov

Õpetajad-kasvatajad

 

17. mai

kell 13.00-14.30

Õuesõppetund

Kaja Roots

Rainer Kaseväli

 

18.mai

Väljasõit kooli juurest kell 9.45

 

Väljasõit Tartusse (kell 11.00 laevasõit Emajõel) ja Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumisse (kell 15.00-16.00 koos giidiga)

 

Tiina Kodu

Ellen Varov

Õpetajad-kasvatajad

23.mai, kell 9.00

Eesti keele ja kirjanduse eksam

Komisjoni esimees – Jaanika Käst

Komisjoni liige – Tiina Kodu

Eksamineeriv õpetaja – Kaja Roots

24.mai

kell 10.00-15.00

 

EEO jalgpallivõistlused Viljandis

 

Rainer Kaseväli

Vladimir Golubev

25.mai

 

Osaleme HEV õpilaste teatrifestivalil Tartu Sadamateatris

(Andris, Irina, Nastja, Raiko, Kevin, Janely, Tauri)

 

Ellen Varov

Jüri Kiidron

 

30. mai

kell 10.30-

 

Perepäev

Kell 11.00 lastevanemate koosolek (uneõde Eve Rammul)

13.30 Kevadpeo kontsert

 

Cathlen Haugas

Ellen Varov

ja kogu koolipere

 

31.mai, kell 9.00

Matemaatika eksam

Komisjoni esimees – Kaja Roots

Komisjoni liige – Siiri Jõgisuu

Eksamineeriv õpetaja – Tiina Kodu

31.mai, kell 14.00

Infotund

 

JUUNI

 

 

1.juuni, kell 13.30

Pidulik lõuna tublimatele õpilastele Ugandi Restos

Jaanika Käst

Kaja Roots

Ellen Varov

Maret Hannus

5.juuni

Elina ja Siiri klassi õpilased Mustlas õppereisil

(Muusa kohvik ja Tarvastu Jüri talu)

Elina Antsi

Siiri jõgisuu

6.juuni

kell 9.00-12.00

Inimeseõpetuse eksam

Rainer Kaseväli

7.juuni

kell 15.00

Õppenõukogu

Kaja Roots

Jaanika Käst

7.juuni

kell 18.00

Kevadpidu Antsla lauluväljakul

Cathlen Haugas

8.juuni

kell 10.00

Eesti Eriolümpia kergejõustikuvõistlused Võrus

Rainer Kaseväli

12.juuni

kell 13.30-15.30

Osaleme RMK Kiidjärve külastuskeskuse programmides “Igal puul oma lugu” ja “Seljakotiprogramm”

Ellen Varov

14.-15.juuni

Võru maakonna noorte suvepäevad Urvaste koolis ja selle ümbruses (70 osalejat)

Maret Hannus

Jaanika Käst

16.juuni

kell 15.00

Urvaste kooli lõpuaktus

Cathlen Haugas

Jaanika Käst

Kaja Roots

Ellen Varov

16.-22.juuni

Urvaste kooli 4.malevasuvi LÕK õpilastele

Jaanika Käst

Maret Hannus

Ellen Varov

Jüri Kiidron

Kaja Roots

 

KUUPÄEV

 

 

ÜRITUSE LÜHITUTVUSTUS

 

LÄBIVIIJAD, VASTUTAJAD

SEPTEMBER

 

 

 

1.september

Kell 13.00

 

Õppeaasta avaaktus

 

 

Cathlen Haugas

 Ellen Varov

5. september

 

 

5.-9. september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. -8.september

 

Koolirahu lepingu allkirjastamine kooli saalis

 

Kasvatusrühmade koosolekud (huviringidest osavõtt, üritustest osavõtt ja muud jooksvad küsimused); ringijuhtide koosolek (paneme paika ringide toimumise ajad);

Kasvatusrühmades ja klassides – koos läbi arutada ja meelde tuletada kooli ja õpilaskodu kodukorrad.

 

Õpilasesinduse koosolek (valime uued õpilasesinduse liikmed kooli lõpetanud õpilaste asemele ja koostame tööplaani)

 

Kergejõustikuvõistlused Võrus

(osaleb 8 õpilast)

 

 

Kogu koolipere

 

 

Huvijuht, põhikasvatajad, ringijuhid

 

 

 

 

 

Kasvatajad

Rainer Kaseväli

Tiina Kodu

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

 

Ellen Varov, ÕE liikmed

 

 

 

 

 

Vladimir Golubev

 Rainer Kaseväli

 

 

8. september kell  13.00

Lugemistund Urvaste külaraamatukogus – UNESCO rahvusvahelise kirjaoskuse päeva raames

 

Külaraamatukogu juhataja Saima Tell

Ellen Varov

15. september kell 13.00

Maailmakoristuspäeav

(asume kogu kooliperega korrastama kooli territooriumi ja maanteeääri)

 

Ellen Varov, Maret Hannus,

Tiina Kodu

Rainer Kaseväli

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

 

19.-23.september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. september

Sügiskompositsioonide valmistamine. Valmistame sügiskompositsioone õpilaskodusse ja õpilaskodu sisehoovi.

 

Koolimajas teeb iga klass oma klassi kena kompositsiooni.

 

EEO krossijooks

Udernas, Tartumaal

 

Enel Roots koos teiste kasvatajate, kasvatajate abide  ja õpilastega

 

 

 

Klassijuhatajad-Rainer Kaseväli, Tiina Kodu, Siiri Jõgisuu, Elina Antsi

 

Vladimir Golubev

Rainer kaseväli

 

27. september

 

 

 

 

Sünnipäevapidu septembris sündinud õpilastele

 

 

 

Marianne Paluteder

 Cathlen Haugas

 

 

26.09-30.09

 

 

 

 

 

 

Spordinädal (tegevused algavad pealelõunasel ajal)

*26.09  spordipäev

*27.09 liikumismängud

*28.09  ülekooliline sügismatk

*29.09 Kokkuvõtted, diplomid, tänamised

 

 

Jüri Kiidron

 Vladimir Golubev

 

 

 

 

 

 

OKTOOBER

 

 

 

5.oktoober

 

Õpetajate-õpilastevahelised mõõduvõtmised rahvastepallis

pimevõrkpallis linadega

Õpilasesindus korraldab õpetajatele viktoriini

 

 

Vladimir Golubev

Jüri Kiidron

Rainer Kaseväli

 

(osalevad õpetajad – kasvatajad, õpilased

s.h.õpilasesindus)

6.oktoober

Bowlingu võistlused Tartus – TT õpilastele

Algusega kell 14.00

Rainer Kaseväli

Jüri Kiidron

13.oktoober

 

Õuesõppepäev „Kiirem, osavam, taibukam“

(mõõduvõtmine külaliskoolidega kooli staadionil, õuesõppeklassis, õpilaskodu siseõuel, kooli saalis)

 

Ellen Varov

Tiina Kodu

Rainer Kaseväli

Jüri Kiidron

(võimalusel kaasame ka teisi õpetajaid-kasvatajaid -  Kerli, Veronika)

 

18.oktoober

 

Lugemisõhtu kooli raamatukogus TT  rühmale

 

Heli Lazutina

18.oktoober

 

 

Oktoobris sündinud õpilaste sünnipäevapidu

 

 Marianne Paluteder

 Cathlen Haugas

 

20.oktoober

Mälumäng kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Heli Lazutina

24.-30.oktoober

Ilusat vaheaega!

 

NOVEMBER

 

 

2. november

Tugispetsialistide koosolek

Jüri Kiidron

Tiina Kodu

Echtel-Erle Kirt

Aive Tämm

Elina Antsi

Kaja Roots

 

3. november

Kell 9.00

Osaleme RMK programmis „Matkasellid Luhasoos“

Pähni külastuskeskuses

Ellen Varov

Klassijuhatajad

Õpetajate abid

7.-11. november

Projektinädal „Meie Võrumaa“

Võrumaa tutvustus

Viktoriin „Kas tunned oma õpetajat?“

Ekskursioon Võrru

Vana Võrumaa kultuurikoja külastus

Kaja Roots

Ellen Varov

Rainer Kaseväi

Tiina Kodu

8. november

Kell 10.00

Õpilasmalevlased osalevad Pokumaa matkal

Ellen Varov

Rainer Kaseväli

Tiina Kodu

10. november

Mardipäeva tähistamine õpilaskodus

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Enel Roots

Sirje Tavel

14.-18.november

Päkapikunädal

Valmistame õuesõppe klassi juurde erinevaid päkapikke

Ellen Varov

Siiri Maran

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Enel Roots

Sirje Tavel

15.november

Kell 10.00

Lastevanemate koolipäev

Jaanika Käst

Cathlen Haugas

Kaja Roots

Ellen Varov

16.november

Kell 10.00

LÕK matemaatika olümpiaad

Tiina Kodu

Maret Hannus

Kaja Roots

Siiri Jõgisuu

17.november

Kell 10.00

Nuti-Võluri robootika töötuba Võrus

Rainer Kaseväli

Robootikaringi õpilased

21.november-2.detsember

VG rändnäitus „Ava süda“meie koolis

Echtel-Erle Kirt

Jüri Kiidron

Ellen Varov

22. november

Novembris sündinud õpilaste sünnipäevapidu

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

22. november

Kadritrall kooli saalis

Ellen Varov

Marianne Paluteder

Reliia Veske

Sirje Tavel

Klassijuhatajad

24.november

Kell 10.35

Kohvik „Tõru“

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

Reet Lohuväli

24.november

Kell 18.00

Valgamaa KÕK tänuüritus koostööpartneritele

Jaanika Käst

25.november

I trimestri lõpp

Kogunemine, tublimate tänamine

Jaanika Käst

Kaja Roots

Klassijuhatajad

28. november

Kell 16.00

Advendiaja avamine

Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets

Ellen Varov

28. november-16.detsember

Lauatennise turniir

Jüri Kiidron

Õpilasesindus

28.november-2.detsember

Õpilaskodu-ja kooliruumide kaunistamine jõuludeks

Ellen Varov

Veronika Kaseväli

Klassijuhatajad

Kasvatajad

29.november

Kell 14.30

Kontsert jäi ära esineja haigestumise tõttu, edasi lükatud 7.detsembriks

Koolikontsert „See kõige ilusam aeg“ Evelin ja Johan Randvere

Cathlen Haugas

Ellen Varov

DETSEMBER

 

 

1.detsember

Kell 16.00

Lugemisõhtu kooli raamatukogus - jõulujutud

Heli Lazutina

1.detsember

Kell 18.00

Filmiõhtu kooli saalis

Vaatame filmi „Grinch“

Ellen Varov

Kaja Roots

Marianne Paluteder

6.detsember

Kell 10.00-13.00

Bocce päev Tartu Kroonuaia koolis toimetulekuklassidele

Rainer Kaseväli

6.detsember

Kell 13.00-14.00

Külas veebipolitsei Janar Koemets

Jüri Kiidron

7. detsember

Kell 9.30-10.10

Riina Ermeli nukuteatri etendus „Karlssoni jõulud“

Ellen Varov

7.detsember

Kell 14.00

Koolikontsert „See kõige ilusam aeg“ Evelin ja Johan Randvere

Cathlen Haugas

Ellen Varov

13.detsember

Sünnipäevapidu detsembris sündinud õpilastele

Marianne Paluteder

Cathlen Haugas

13.detsember

Kell 19.10

Lastefilm „Erik Kivisüda“

Urvaste seltsimajas

Kasvatajad

15.detsember

Pidulik jõululõuna kogu kooliperele

Jaanika Käst

Maret Hannus

Ellen Varov

Rauno Sarv

20.detsember

Kell 15.00

Kooli jõulupidu

Cathlen Haugas

Ellen Varov

Veronika Kaseväli

22.detsember-8.jaanuar

Ilusat vaheaega!

 

JAANUAR

 

 

4.jaanuar

Uue aasta tervitus kooli sööklas, kell 8.30

Esmaabi täiendkoolitus,

kell 9.00

Infotund

Kell 15.30

Osaleb kogu koolipere

11.jaanuar

Kell 16.00

Lugemisõhtu kooli raamatukogus - loomajutud

Heli Lazutina

Enel Roots

12.jaanuar

Kell 12.20

Osaleme liikumisringi lastega Valga Jaanikese kooli sünnipäeval

Ellen Varov

12.jaanuar

Kell 16.00

Lugemisõhtu kooli raamatukogus toimetulekuklasside õpilastele - varia

Heli Lazutina

Reliia Veske

17.jaanuar

Kell 13.05

E-sigarettide teemaline infotund

Jüri Kiidron

18.jaanuar

Kell 18.00

Lugemisõhtu kasvataja Sirje rühmale kooli lugemistoas- loomajutud

Ellen Varov

Sirje Tavel

19.jaanuar

Kell 10.30

Kohvik „Tõru“

Elina Antsi

Siiri Jõgisuu

Reet Lohuväli

Vally Koorits

19.jaanuar

Kell 16.00

Lugemisõhtu LÕK rühmale kooli raamatukogus - muinasjutud

Heli Lazutina

Marianne Paluteder

24.jaanuar

Kell 16.00

Sünnipäevapidu jaanuaris sündinu õpilastele

Cathlen Haugas

Marianne Paluteder

25.jaanuar

Kell 16.00

Mälumängud kooli lugemistoas

toimetuleku rühmadele

Ellen Varov

Reliia Veske

31.jaanuar

Kell 16.00

Mälumängud kooli raamatukogus

Heli Lazutina

Enel Roots