AVALIK TEAVE

Järelevalve ja korruptsiooniennetus


­­­­­­­­­­­­

Järelevalve ja korruptsiooniennetus
Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Telefon 735 0222
e-post hm@hm.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Hariduse- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

­­­­­­­­­­­­

Järelevalve ja korruptsiooniennetus
Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Telefon 735 0222
e-post hm@hm.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Hariduse- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)