KOOLIELU

Tere tulemast!


Rõõmustan, et oled avanud Urvaste Kooli kodulehe! Urvaste Koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume visioonist - kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Koolis töötab logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog. Võimalus on osaleda rütmika, keraamika, arvutiõpetuse, robootika, kunsti, muusika, spordi, puutöö ja sõnakunsti  ringitundides. Õpilaste tervise toetamiseks on massaaži, veeprotseduuride, soolakambri ja vibroakustilise teraapia võimalused (meil töötab füsioterapeudi kutsetunnistusega ravivõimlemise instruktor). Õpilasi võtame vastu koolivälise nõustamismeeskonna otsuse ja lapsevanema avalduse alusel. Meie koolis õpib täna 27 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 32 inimesest. Koolil on hubane õpilaskodu. Koolina kuulume EO Eesti Ühenduse liikmete nimekirja. Eesti eriolümpia on aastaringne erinevate spordivõistluste korraldaja intellektipuudega inimestele. Eriolümpia on sportlaste ja treenerite jaoks leidnud koha nende südames ja hinges. Meil on väärt saavutusi Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Norrast, Küproselt ja Poolast.

Kutseõpe Urvaste Koolis

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Räpina Aianduskooli (valikaasta) õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Tänavu on meie koolis 34 kutseõppurit.

President Urvaste Koolis

2019. aasta 20. septembril külastas meie kooli EV president proua Kersti Kaljulaid, kes kohtus õpilastega, kooli direktori Jaanika Kästi´ga, õppejuhtide Kaja Roots´i ja Mai Talu´ga. Toimus ümarlaud ja piirkondlik arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“, president osales sündmusel sõnavõtuga ja elas kaasa meie kooli õpilaste esinemisele.

 

Fotol: EV president Kersti Kaljulaid oma saatjaskonnaga ja Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor Jaanika Käst

 

Kohtumiseni Urvastes!

Rõõmustan, et oled avanud Urvaste Kooli kodulehe! Urvaste Koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume visioonist - kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Koolis töötab logopeed-eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog. Võimalus on osaleda rütmika, keraamika, arvutiõpetuse, robootika, kunsti, muusika, spordi, puutöö ja sõnakunsti  ringitundides. Õpilaste tervise toetamiseks on massaaži, veeprotseduuride, soolakambri ja vibroakustilise teraapia võimalused (meil töötab füsioterapeudi kutsetunnistusega ravivõimlemise instruktor). Õpilasi võtame vastu koolivälise nõustamismeeskonna otsuse ja lapsevanema avalduse alusel. Meie koolis õpib täna 27 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 32 inimesest. Koolil on hubane õpilaskodu. Koolina kuulume EO Eesti Ühenduse liikmete nimekirja.

Eesti eriolümpia on aastaringne erinevate spordivõistluste korraldaja intellektipuudega inimestele. Eriolümpia on sportlaste ja treenerite jaoks leidnud koha nende südames ja hinges. Meil on väärt saavutusi Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Norrast, Küproselt ja Poolast.

Kutseõpe Urvaste Koolis

Urvaste Kooli juures  on võimalus jätkata õpinguid peale põhikooli lõpetamist Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Räpina Aianduskooli (valikaasta) õpperühmades. Sihtrühmaks on õppijad, kes on õppinud toimetulekuõppes. Tänavu on meie koolis 34 kutseõppurit.

President Urvaste Koolis

2019. aasta 20. septembril külastas meie kooli EV president proua Kersti Kaljulaid, kes kohtus õpilastega, kooli direktori Jaanika Kästi´ga, õppejuhtide Kaja Roots´i ja Mai Talu´ga. Toimus ümarlaud ja piirkondlik arutelupäev „Kuhu suundud, Kagu-Eesti HEV haridus!“, president osales sündmusel sõnavõtuga ja elas kaasa meie kooli õpilaste esinemisele.

 

Fotol: EV president Kersti Kaljulaid oma saatjaskonnaga ja Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor Jaanika Käst

 

Kohtumiseni Urvastes!