Õppetöö

Tunniplaan ja ringid


Tunniplaani leiad siit.

HUVIRINGIDE TÖÖ EESMÄRGID

Huviringide töös osalevad 13-16 aastased õpilased.

Koolis töötab 2022-2023 õppeaastal 10 huviringi.

KERAAMIKARING

Arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega, võimalus esile tuua oma isikupära ja maitsekust, valmistada ette ülevaatenäitusi.

LIIKUMISRING

Arendada  füüsist, koordinatsiooni, tähelepanelikkust, rütmitunnetust, eneseväljendust, esinemisjulgust.

ROBOOTIKARING

Arendada ruumilist, loovat, ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima, kujundeid ja värve eristama.

MUUSIKARING

Arendada musikaalsust ja vokaalseid võimeid, esinemisjulgust, koostöö-ja eneseväljendusoskust, esineda kooli -ja kogukonnaüritustel.

SPORDIRING

Arendada kehalist võimekust, õpetada eluliselt vajalikke liikumisoskusi, valmistada ette erinevateks võistlusteks.

KUNSTIRING

Arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate kunstiliikide, töövahendite ja materjalidega, valmistada ette ülevaatenäitusi.

ARVUTIRING

Koostada Wordi dokumente ja esitlusi, otsida internetist infot, oma postkasti loomine ja haldamine, anda teadmisi internetikeskkonna turvalisusest.

PUUTÖÖRING

Käelise tegevuse arendamine, erinevate puidumaterjalidega tutvumine ja kasutamisvõimalused, erinevate tööpinkide ja töövahendite kasutamine, ülevaatenäituste ettevalmistamine.

SÕNAKUNSTIRING

Arendada lugemis-ja eneseväljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust nii koolipidudel kui väljaspool kooli. Nukunäidendite  puhul töö nukkudega ning mõnikord ka nukkude valmistamine.

KOKANDUSRING

Kokandusringi põhilised eesmärgid on, et õpilased omandavad lihtsamate toitude ja küpsetiste valmistamise oskuse  teavad ja täidavad elementaarseid toiduhügieeni nõudeid

Tunniplaani leiad siit.

HUVIRINGIDE TÖÖ EESMÄRGID

Huviringide töös osalevad 13-16 aastased õpilased.

Koolis töötab 2022-2023 õppeaastal 10 huviringi.

KERAAMIKARING

Arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate materjalide ja töövahenditega, võimalus esile tuua oma isikupära ja maitsekust, valmistada ette ülevaatenäitusi.

LIIKUMISRING

Arendada  füüsist, koordinatsiooni, tähelepanelikkust, rütmitunnetust, eneseväljendust, esinemisjulgust.

ROBOOTIKARING

Arendada ruumilist, loovat, ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima, kujundeid ja värve eristama.

MUUSIKARING


Arendada musikaalsust ja vokaalseid võimeid, esinemisjulgust, koostöö-ja eneseväljendusoskust, esineda kooli -ja kogukonnaüritustel.

SPORDIRING

Arendada kehalist võimekust, õpetada eluliselt vajalikke liikumisoskusi, valmistada ette erinevateks võistlusteks.

KUNSTIRING

Arendada käelist tegevust ja loovust, tutvuda erinevate kunstiliikide, töövahendite ja materjalidega, valmistada ette ülevaatenäitusi.

ARVUTIRING

Koostada Wordi dokumente ja esitlusi, otsida internetist infot, oma postkasti loomine ja haldamine, anda teadmisi internetikeskkonna turvalisusest.

PUUTÖÖRING

Käelise tegevuse arendamine, erinevate puidumaterjalidega tutvumine ja kasutamisvõimalused, erinevate tööpinkide ja töövahendite kasutamine, ülevaatenäituste ettevalmistamine.

SÕNAKUNSTIRING

Arendada lugemis-ja eneseväljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust nii koolipidudel kui väljaspool kooli. Nukunäidendite  puhul töö nukkudega ning mõnikord ka nukkude valmistamine.

KOKANDUSRING

Kokandusringi põhilised eesmärgid on, et õpilased omandavad lihtsamate toitude ja küpsetiste valmistamise oskuse  teavad ja täidavad elementaarseid toiduhügieeni nõudeid