Õppetöö

Ürituste plaan 2020-2021 õa.


 

Ürituste plaan 2020-2021 õa.

SEPTEMBER

 

1. september

 

 

Õppeaasta avaaktus kell 13.00

 

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor

1.-4. september

 

Kasvatusrühmade koosolekud (liikluskasvatus, huviringidest osavõtt, üritustest osavõtt ja muud jooksvad küsimused); ringijuhtide koosolek (paneme paika ringide toimumise ajad); õpilasesinduse koosolek (valime uued õpilasesinduse liikmed kooli lõpetanud õpilaste asemele ja koostame tööplaani)

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

 

 

7.-11. september

 

 

Sügisesed meisterdamised ja kompositsioonid (meisterdame võimalusel õues ja paneme näituse üles õuesõppe klassi

 

Huvijuht, kasvatajad

14.  -18. september

 

Liikumisnädal-

Liikumisega seotud tegevused õues või saalis (kasvatusrühmad, huvijuht)

Huvijuht, kasvatajad

22. -23.september

Kergejõustikuvõistlused Viljandis

Õp. Rainer; õp. Vladimir

 

23.09-30.09

 

Spordinädal

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

24. september

 

Õppereis Kauksi külastuskeskusesse „Seente eluviis ja kasvukohad“(KIKi projekti raames)

Huvijuht, õpetajad-saatjad

25. september

 

Orienteerumine (II-III t.)

Huvijuht, õpetajad

28. september

 

Õpetajate ja õpilastevaheline rahvastepall

Huvijuht,

 õp. Vladimir; õp. Siiri, õp. Tiina

29. september

 

 

 

Ülekooliline spordipäev

 

Sünnipäevapidu septembris sündinud õpilastele

Kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht

 

Huvijuht, muusikaõpetaja

30. september

 

Jooksukross Kiigemetsas

Õp. Rainer; õp. Vladimir

 

OKTOOBER

 

 

 

 

 

6. oktoober

 

 

 TT rühma teeõhtu

(meisterdamine, disko, tee kõrvale tervislikud ampsud)

Huvijuht, TT rühma kasvataja, õpilasesindus

7. oktoober

 

Osaleme RMK õppeprogrammis

Huvijuht

13. oktoober

 

KÕ rühma teeõhtu

(tervislikud ampsud; joonistame, maalime)

Huvijuht, kasvatajad

14. oktoober

 

KÕ rühma teeõhtu

(tervislikud ampsud; joonistame, maalime)

Huvijuht, kasvatajad

 

19.-25.10

VAHEAEG

 

27. oktoober

 

Sünnipäevapidu oktoobris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

28. oktoober

 

 

 

 

KÕ rühma teeõhtu

(tervislikud ampsud; joonistame, maalime)

 

LÕKi õpilased Haapsalus sulgpalli võistlustel

Huvijuht, kasvatajad

 

 

 

Õp. Rainer, õp. Vladimir

 

NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

2.-6. november

PROJEKTINÄDAL

 

„Toit ja tervis“

 

Õp. Tiina Kodu ja kaasatud on kõik õpetajad-kasvatajad

 

 

 

 

Projektinädalal toimuvad igal nädalapäeval erinevad üritused

 

 

 

2. november

 

Isadepäevale pühendatud kontserdi peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

3. november

Isadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

10. november

Mardipäeva tähistamine õpilaskodus

Huvijuht, kasvatajad

16.-20. november

Kratinädal

Seekord valmistame kratid õuesõppe klassi ja võimalusel parki puude juurde

Kaasa löövad kõik õpetajad-kasvatajad, võimalusel ka kutseõpe, et saaksime kokku palju-palju kratte!

Nõu võib küsida huvijuhilt!

 

24. november

 

Sünnipäevapidu novembris

sündinud õpilastele

 

 

Huvijuht, muusikaõpetaja

25. november

 

Kadridisko

Õpilasesindus, huvijuht

30. november

Advendiaja avamine

(Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets)

Huvijuht, kasvatajad

 

 

DETSEMBER

 

 

 

 

 

1.-4. detsember

 

Ruumide kaunistamine jõuludeks

Õpetajad-kasvatajad, huvijuht

 

2. detsember

 

TT rahvastepalliturniir Urvastes

Õp. Vladimir

7.-11. detsember

 

Piparkooginädal (iga rühm või klass  küpsetab ja kaunistab piparkooke

Jõulukohvikute tarbeks

Õpetajad-kasvatajad, huvijuht

 

10. detsember

Ülekooliline jõulukohvik

(LÕK, TT,hooldusklassid)

Koosisisene „Jõuluplayback“

Huvijuht, õpetajad-kasvatajad)

 

15. detsember

 

Sünnipäevapidu detsembris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

15.-16. detsember

Jõulupeo peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

22. detsember

Jõulupidu

Õpetajad-kasvatajad ja kogu personal

22. detsember

Saadame õpilased JÕULUVAHEAJALE

 

Kohtumiseni 11. jaanuaril!

 

 

 

HEAD UUT AASTAT!

 

 

 

 

 

JAANUAR

 

 

 

12. jaanuar

Lugemisõhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

13. jaanuar

 

9.01 Lugemisõhtu kooli raamatukogus LÕKi ja TT rühmadele

 

Huvijuht, raamatukogu töötaja

19. jaanuar

 

Mälumängude õhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

20. jaanuar

 

Mälumäng TT rühmale kooli raamatukogus

Huvijuht, raamatukogu töötaja

26. jaanuar

 

Mälumäng LÕKi rühmale kooli raamatukogus

Sünnipäevapidu jaanuaris sündinud õpilastele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

Huvijuht, muusikaõpetaja

28. jaanuar

 

Matemaatilised nuputamismängud kooli saalis

Huvijuht, matemaatika õpetaja

 

VEEBRUAR

 

 

 

 

 

2. veebruar

 

Joonistamise-maalimise õhtu TT rühmale

 

Huvijuht

 

4. veebruar

Joonistamise-maalimise õhtu Lõk rühmale

Huvijuht

8.-12.veebruar

Lumememmede nädal

 

 

 

Kui lund jagub, valmistame tõelisi lumememmesid pargis, staadionil j.m.

Kui lund ei ole, kasutame muid materjale ja teeme väljapaneku õuesõppe klassi

 

Huvijuht, kasvatajad

 

11. veebruar

Sõbrapäeva  disko

Huvijuht, õpilasesindus

11. veebruar

Sünnipäevapidu veebruaris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

16. veebruar

EV aastapäevale pühendatud aktus-kontsert

Huvijuht, muusikaõpetaja

17. veebruar

 

Vastlapäeva tähistamine

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

22.-28.veebruar

VAHEAEG

 

 

MÄRTS

 

 

 

3.-4. märts

Talimängud Otepääl

Kooli kohtunike ja abiliste meeskond

8. märts

Tüdrukute õhtu õpilaskodus

Huvijuht, kasvatajad

11. märts

Emakeelepäeva tähistamine

Huvijuht, emakeele õpetajad

17. märts

RMK õppeprogrammis osalemine

Huvijuht

23. märts

Sünnipäevapidu märtsis sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

25. märts

Matk „Otsime kevade märke“

Huvijuht, kasvatajad

31. märts

Naljaõhtu kooli raamatukogus

Loeme nalju, anekdoote

 

Huvijuht, raamatukogu juhataja

APRILL

 

 

7. aprill

Munapühade teemalised liikumismängud saalis või õues

Huvijuht, kasvatajad

13. aprill

 

Osalemine RMK õppeprogrammis

(hooldusklassid, TT klassid)

Huvijuht

 

14. aprill

Osalemine RMK õppeprogrammis

(LÕK - klassid)

Huvijuht

 

15. aprill

Matemaatika olümpiaad

LÕK-klassidele algusega kell 10.00

Õp.Tiina Kodu

 

19.-25.aprill

VAHEAEG

 

27. aprill

Sünnipäevapidu aprillis sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

28. aprill

Tervisepäev

(ohud õues, esmaabi j.m.s.)

Kooliõde, huvijuht

 

 

MAI

 

 

 

 

 

3.-7.mai

PROJEKTINÄDAL

 

 

 

 

„Veenädal“

Iga päev toimuvad erinevad veeteemalised üritused

Õp. Elina ja õp. Siiri

10. mai

Emadepäevale pühendatud kontserdi peaproov

Huvijuht

 

11. mai

Emadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

? mai

 

Õpilased osalevad SAVILINNU konkursil Tartu Sadamateatris

Huvijuht

19. mai

 

Kevadine ülekooliline spordipäev

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

26. mai

 

Liikumismängud ja disko kooli pargis

Kasvatajad, huvijuht, õpilasesindus

27. mai

Tervisepäev õues tervislike „ampsudega-salatitega“

Huvijuht, kasvatajad-õpetajad

JUUNI

 

 

1.juuni

Sünnipäevapidu mais ja suvel sundinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja, õpilasesindus

 

2. juuni

 

 

Võimalusel ärajäänud eelmisel kevadel planeeritud õppereis?

 

Õppereis Jääaja keskusesse ja Tartu Metsatare mängumaale

 

Huvijuht, klassijuhatajad

8. juuni

Kevadpidu-tutipidu

Huvijuht, muusikaõpetaja

9. juuni

 

Pidulik lõuna parimatele õppuritele

 

Direktor, õppejuht, huvijuht, klassijuhatajad

11.juuni?

 

Lõpupidu

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor, klassijuhatajad

Ilusat suve!

Kohtumiseni sügisel!

 

 

         

 

NB! Ürituste plaan võib aasta jooksul muutuda-jälgige aeg-ajalt muudatusi.

 

 

Ürituste plaan 2020-2021 õa.

 

NB! Ürituste plaan võib aasta jooksul muutuda-jälgige aeg-ajalt muudatusi.

 

SEPTEMBER

 

1. september

 

 

Õppeaasta avaaktus kell 13.00

 

 

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor

1.-4. september

 

Kasvatusrühmade koosolekud (liikluskasvatus, huviringidest osavõtt, üritustest osavõtt ja muud jooksvad küsimused); ringijuhtide koosolek (paneme paika ringide toimumise ajad); õpilasesinduse koosolek (valime uued õpilasesinduse liikmed kooli lõpetanud õpilaste asemele ja koostame tööplaani)

Huvijuht, kasvatajad, õpilasesindus

 

 

7.-11. september

 

 

Sügisesed meisterdamised ja kompositsioonid (meisterdame võimalusel õues ja paneme näituse üles õuesõppe klassi

 

Huvijuht, kasvatajad

14.  -18. september

 

Liikumisnädal-

Liikumisega seotud tegevused õues või saalis (kasvatusrühmad, huvijuht)

Huvijuht, kasvatajad

22. -23.september

Kergejõustikuvõistlused Viljandis

Õp. Rainer; õp. Vladimir

 

23.09-30.09

 

Spordinädal

 

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

24. september

 

Õppereis Kauksi külastuskeskusesse „Seente eluviis ja kasvukohad“(KIKi projekti raames)

Huvijuht, õpetajad-saatjad

25. september

 

Orienteerumine (II-III t.)

Huvijuht, õpetajad

28. september

 

Õpetajate ja õpilastevaheline rahvastepall

Huvijuht,

 õp. Vladimir; õp. Siiri, õp. Tiina

29. september

 

 

 

Ülekooliline spordipäev

 

Sünnipäevapidu septembris sündinud õpilastele

Kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht

 

Huvijuht, muusikaõpetaja

30. september

 

Jooksukross Kiigemetsas

Õp. Rainer; õp. Vladimir

 

OKTOOBER

 

 

 

 

 

6. oktoober

 

 

 TT rühma teeõhtu

(meisterdamine, disko, tee kõrvale tervislikud ampsud)

Huvijuht, TT rühma kasvataja, õpilasesindus

7. oktoober

 

Osaleme RMK õppeprogrammis

Huvijuht

13. oktoober

 

KÕ rühma teeõhtu

(tervislikud ampsud; joonistame, maalime)

Huvijuht, kasvatajad

14. oktoober

 

KÕ rühma teeõhtu

(tervislikud ampsud; joonistame, maalime)

Huvijuht, kasvatajad

 

19.-25.10

VAHEAEG

 

27. oktoober

 

Sünnipäevapidu oktoobris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

28. oktoober

 

 

 

 

KÕ rühma teeõhtu

(tervislikud ampsud; joonistame, maalime)

 

LÕKi õpilased Haapsalus sulgpalli võistlustel

Huvijuht, kasvatajad

 

 

 

Õp. Rainer, õp. Vladimir

 

NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

2.-6. november

PROJEKTINÄDAL

 

„Toit ja tervis“

 

Õp. Tiina Kodu ja kaasatud on kõik õpetajad-kasvatajad

 

 

 

 

Projektinädalal toimuvad igal nädalapäeval erinevad üritused

 

 

 

2. november

 

Isadepäevale pühendatud kontserdi peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

3. november

Isadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

10. november

Mardipäeva tähistamine õpilaskodus

Huvijuht, kasvatajad

16.-20. november

Kratinädal

Seekord valmistame kratid õuesõppe klassi ja võimalusel parki puude juurde

Kaasa löövad kõik õpetajad-kasvatajad, võimalusel ka kutseõpe, et saaksime kokku palju-palju kratte!

Nõu võib küsida huvijuhilt!

 

24. november

 

Sünnipäevapidu novembris

sündinud õpilastele

 

 

Huvijuht, muusikaõpetaja

25. november

 

Kadridisko

Õpilasesindus, huvijuht

30. november

Advendiaja avamine

(Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets)

Huvijuht, kasvatajad

 

 

DETSEMBER

 

 

 

 

 

1.-4. detsember

 

Ruumide kaunistamine jõuludeks

Õpetajad-kasvatajad, huvijuht

 

2. detsember

 

TT rahvastepalliturniir Urvastes

Õp. Vladimir

7.-11. detsember

 

Piparkooginädal (iga rühm või klass  küpsetab ja kaunistab piparkooke

Jõulukohvikute tarbeks

Õpetajad-kasvatajad, huvijuht

 

10. detsember

Ülekooliline jõulukohvik

(LÕK, TT,hooldusklassid)

Koosisisene „Jõuluplayback“

Huvijuht, õpetajad-kasvatajad)

 

15. detsember

 

Sünnipäevapidu detsembris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

 

15.-16. detsember

Jõulupeo peaproovid

Huvijuht, muusikaõpetaja

22. detsember

Jõulupidu

Õpetajad-kasvatajad ja kogu personal

22. detsember

Saadame õpilased JÕULUVAHEAJALE

 

Kohtumiseni 11. jaanuaril!

 

 

 

HEAD UUT AASTAT!

 

 

 

 

 

JAANUAR

 

 

 

12. jaanuar

Lugemisõhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

13. jaanuar

 

9.01 Lugemisõhtu kooli raamatukogus LÕKi ja TT rühmadele

 

Huvijuht, raamatukogu töötaja

19. jaanuar

 

Mälumängude õhtu kooli raamatukogus KÕ rühmadele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

20. jaanuar

 

Mälumäng TT rühmale kooli raamatukogus

Huvijuht, raamatukogu töötaja

26. jaanuar

 

Mälumäng LÕKi rühmale kooli raamatukogus

Sünnipäevapidu jaanuaris sündinud õpilastele

Huvijuht, raamatukogu töötaja

Huvijuht, muusikaõpetaja

28. jaanuar

 

Matemaatilised nuputamismängud kooli saalis

Huvijuht, matemaatika õpetaja

 

VEEBRUAR

 

 

 

 

 

2. veebruar

 

Joonistamise-maalimise õhtu TT rühmale

 

Huvijuht

 

4. veebruar

Joonistamise-maalimise õhtu Lõk rühmale

Huvijuht

8.-12.veebruar

Lumememmede nädal

 

 

 

Kui lund jagub, valmistame tõelisi lumememmesid pargis, staadionil j.m.

Kui lund ei ole, kasutame muid materjale ja teeme väljapaneku õuesõppe klassi

 

Huvijuht, kasvatajad

 

11. veebruar

Sõbrapäeva  disko

Huvijuht, õpilasesindus

11. veebruar

Sünnipäevapidu veebruaris sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

16. veebruar

EV aastapäevale pühendatud aktus-kontsert

Huvijuht, muusikaõpetaja

17. veebruar

 

Vastlapäeva tähistamine

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

22.-28.veebruar

VAHEAEG

 

 

MÄRTS

 

 

 

3.-4. märts

Talimängud Otepääl

Kooli kohtunike ja abiliste meeskond

8. märts

Tüdrukute õhtu õpilaskodus

Huvijuht, kasvatajad

11. märts

Emakeelepäeva tähistamine

Huvijuht, emakeele õpetajad

17. märts

RMK õppeprogrammis osalemine

Huvijuht

23. märts

Sünnipäevapidu märtsis sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

25. märts

Matk „Otsime kevade märke“

Huvijuht, kasvatajad

31. märts

Naljaõhtu kooli raamatukogus

Loeme nalju, anekdoote

 

Huvijuht, raamatukogu juhataja

APRILL

 

 

7. aprill

Munapühade teemalised liikumismängud saalis või õues

Huvijuht, kasvatajad

13. aprill

 

Osalemine RMK õppeprogrammis

(hooldusklassid, TT klassid)

Huvijuht

 

14. aprill

Osalemine RMK õppeprogrammis

(LÕK - klassid)

Huvijuht

 

15. aprill

Matemaatika olümpiaad

LÕK-klassidele algusega kell 10.00

Õp.Tiina Kodu

 

19.-25.aprill

VAHEAEG

 

27. aprill

Sünnipäevapidu aprillis sündinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja

28. aprill

Tervisepäev

(ohud õues, esmaabi j.m.s.)

Kooliõde, huvijuht

 

 

MAI

 

 

 

 

 

3.-7.mai

PROJEKTINÄDAL

 

 

 

 

„Veenädal“

Iga päev toimuvad erinevad veeteemalised üritused

Õp. Elina ja õp. Siiri

10. mai

Emadepäevale pühendatud kontserdi peaproov

Huvijuht

 

11. mai

Emadepäevale pühendatud lastevanemate koolipäev

Huvijuht, muusikaõpetaja, õppejuht, direktor

? mai

 

Õpilased osalevad SAVILINNU konkursil Tartu Sadamateatris

Huvijuht

19. mai

 

Kevadine ülekooliline spordipäev

Huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja

26. mai

 

Liikumismängud ja disko kooli pargis

Kasvatajad, huvijuht, õpilasesindus

27. mai

Tervisepäev õues tervislike „ampsudega-salatitega“

Huvijuht, kasvatajad-õpetajad

JUUNI

 

 

1.juuni

Sünnipäevapidu mais ja suvel sundinud õpilastele

Huvijuht, muusikaõpetaja, õpilasesindus

 

2. juuni

 

 

Võimalusel ärajäänud eelmisel kevadel planeeritud õppereis?

 

Õppereis Jääaja keskusesse ja Tartu Metsatare mängumaale

 

Huvijuht, klassijuhatajad

8. juuni

Kevadpidu-tutipidu

Huvijuht, muusikaõpetaja

9. juuni

 

Pidulik lõuna parimatele õppuritele

 

Direktor, õppejuht, huvijuht, klassijuhatajad

11.juuni?

 

Lõpupidu

Huvijuht, muusikaõpetaja, direktor, klassijuhatajad

Ilusat suve!

Kohtumiseni sügisel!