Koolielu

Õppenõukogu

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuht, õpetajad ja kasvatajad.

 

Õppenõukogu toimumisajad 2017/18. õa-l:


28. august 2018