Uudised

Eluäge malevasuvi 2023 26. juuni rauno


Juba neljandat aastat on töökad õpilased saanud võimaluse lihvida oma töövõtteid ja teenida  suveks taskuraha. Koolina teeme koostööd Pärnumaa Õpilasmaleva juhi Katrin Kohjusega. Urvaste kooli malevajuhid on koolijuht Jaanika Käst ja õpetaja Jüri Kiidron, kes omavad vastavat kutsetunnistust. Juba neljandat aastat käib malevat avamas Antsla vallavanem Avo Kirsbaum. Antsla vald saab olla uhke selle üle, et vallas toimetab õpilasmalev ja saab õppida kutseõppes.

Lisaks oma kooli õpilastele osalesid malevas teist aastat Valga Jaanikese kooli õpilased. Keeleoskuse parandamiseks tulid malevasse Ahtme koolist neli õpetajat, kes õppisid keelt nii töö käigus kui ka akadeemilisemas õhkkonnas eesti keele tunnis õpetaja Anu Sinimetsa juhendamisel. Nad olid väga tänulikud pakutud võimaluse eest, ning esmane kartlikkus vigadega kõnelda kadus ruttu ja suheldes õpilaste ning teiste täiskasvanutega tuli julgus ja selgus, et tegelikult oskavad nad eesti keelt juba päris hästi.

Töid oli mitmesuguseid ning laste erinevusi ja suutlikkust arvestavaid. Umbrohust sai puhtaks kooli staadion, garaaži uksed said värskelt värvitud, kõige noorematele õpilastele anti võimalus külaraamatukogus raamatuid parandada ja riiuleid korrastada. Kogukonna heaks võeti ette heakorratööd Urvaste kalmistul ja Pokumaa SA pakkus võimalust erinevateks jõukohasteks tegemistest nii puude virnastamise, okste vedamise kui ka puhastamise-pesemise näol. Lapsi premeeriti Pokumaal valmistatud jäätisega ja jahutavate jookidega.

Õhtupoolikud kuulusid meelelahutusele: õpiti uusi tantse, tehti lilleseadeid, viidi läbi liikumismänge ja käidi väljasõitudel. Pühapäeva pärastlõuna veetis laagrirahvas Liikluslinnas lustides ja teisipäeval toimus pikem sõit Jääaja Keskusesse. Tõsisem töine tegevus vaheldus vaba aja tegevustega. Malev sai vääriliselt lõpetatud sõbralike tänamistega ning piduliku grilliõhtuga. Maleva eestvedajad 2023. aastal olid Ellen Varov, Maret Hannus, Jüri Kiidron, Külli Alumäe ja Jaanika Käst.

Juba neljandat aastat on töökad õpilased saanud võimaluse lihvida oma töövõtteid ja teenida  suveks taskuraha. Koolina teeme koostööd Pärnumaa Õpilasmaleva juhi Katrin Kohjusega. Urvaste kooli malevajuhid on koolijuht Jaanika Käst ja õpetaja Jüri Kiidron, kes omavad vastavat kutsetunnistust. Juba neljandat aastat käib malevat avamas Antsla vallavanem Avo Kirsbaum. Antsla vald saab olla uhke selle üle, et vallas toimetab õpilasmalev ja saab õppida kutseõppes.

Lisaks oma kooli õpilastele osalesid malevas teist aastat Valga Jaanikese kooli õpilased. Keeleoskuse parandamiseks tulid malevasse Ahtme koolist neli õpetajat, kes õppisid keelt nii töö käigus kui ka akadeemilisemas õhkkonnas eesti keele tunnis õpetaja Anu Sinimetsa juhendamisel. Nad olid väga tänulikud pakutud võimaluse eest, ning esmane kartlikkus vigadega kõnelda kadus ruttu ja suheldes õpilaste ning teiste täiskasvanutega tuli julgus ja selgus, et tegelikult oskavad nad eesti keelt juba päris hästi.

Töid oli mitmesuguseid ning laste erinevusi ja suutlikkust arvestavaid. Umbrohust sai puhtaks kooli staadion, garaaži uksed said värskelt värvitud, kõige noorematele õpilastele anti võimalus külaraamatukogus raamatuid parandada ja riiuleid korrastada. Kogukonna heaks võeti ette heakorratööd Urvaste kalmistul ja Pokumaa SA pakkus võimalust erinevateks jõukohasteks tegemistest nii puude virnastamise, okste vedamise kui ka puhastamise-pesemise näol. Lapsi premeeriti Pokumaal valmistatud jäätisega ja jahutavate jookidega.

Õhtupoolikud kuulusid meelelahutusele: õpiti uusi tantse, tehti lilleseadeid, viidi läbi liikumismänge ja käidi väljasõitudel. Pühapäeva pärastlõuna veetis laagrirahvas Liikluslinnas lustides ja teisipäeval toimus pikem sõit Jääaja Keskusesse. Tõsisem töine tegevus vaheldus vaba aja tegevustega. Malev sai vääriliselt lõpetatud sõbralike tänamistega ning piduliku grilliõhtuga. Maleva eestvedajad 2023. aastal olid Ellen Varov, Maret Hannus, Jüri Kiidron, Külli Alumäe ja Jaanika Käst.