Uudised

Keskkonnateemaline projektinädal 10. november rauno


01. – 05. novembril toimus Urvaste koolis kolmandat korda projektinädal, seekord teemadeks keskkond, säästlik käitumine ja jäätmekäitlus.

Projektinädala eesmärgiks oli teadvustada, et inimeste tervis ja heaolu on tihedalt seotud keskkonna seisundiga ja selgitada, et kvaliteetne looduskeskkond täidab meie põhivajadused, andes meile puhta õhu ja vee, toidutootmiseks sobiva viljaka maa ning tootmises kasutatavad energia ja materjalid ning selgitada inimese osa jäätmete tekkimisel ja näidata võimalusi, kuidas tekkinud jäätmeid utiliseerida, taaskasutada või komposteerida.

Esimese päeva läbiviijateks olid kutseõppe õpilased ja õpetajad, kes tutvustasid slaidiprogrammi abil teemakohaseid põhimõisteid, seoseid jäätmekäitluse, taaskasutuse, komposteerimise ja tarbimise vahel ning selgitasid säästliku tarbimise vajadust.

Teisipäeval käis külas AHHAA teadusteater. Õpilased olid vaimustuses tulesähvakutest ja värvi muutvatest vedelikest ning nautisid tahke lämmastiku tekitatud “udu“.

Kolmapäeval külastati Antsla jäätmejaama ja kõik klassid said võimaluse ise jäätmeid viia ja kohapeal jälgida erinevate jäätmete sorteerimist.

Neljapäeval kogunesid kõik õpilased võimlasse ja üheskoos meisterdati erinevatest jäätmetes linna makett. Vineerist alusele tekkisid vanast kangast tänavad koos valgusfooridega ja mererand, mis kaetud kivikestega, promenaad koos mänguväljakuga, haigla, tankla, jäätisepulkadest meisterdatud aiaga uhked majad, kus auto ja garaaž hoovi peal, päikesepaneeliga elamu, koerakuut koos koeraga, puud haljasaladele jne. Jäätmetest meisterdatud makett jääb eksponaadina fuajeed kaunistama.

Reedel kogunesid õpilased kolmanda tunni alguseks  võimlasse. Ette oli valmistatud mäng, mille kandvaks ideeks oli poe külastamine ning säästlik ostmine. Vaja oli valida „kauba „ seast sellised esemed, mis jätaksid võimalikult vähe jäätmeid, mille taara saab viia tagasi, mis on toodetud Eestis ja mille jäätmeid on võimalik komposteerida. Ette olid antud summad, seega oli kohustus jälgida kulusid. LÕK- klassidele oli lisaks veel kohustus valida võimalikult vähe jäätmeid tekitavate kaupade kasuks. „Kaubad“ olid lõigatud reklaamkataloogidest ja jagatud kõikide klasside vahel arvestusega, et valida oli nii toodete kui ka hindade vahel.

Teiseks oli jäätmete sorteerimise ülesanne, kus erinevad jäätmed olid kuhjatud prügikotti ning õpilastel oli kohustus need õigesti erinevatesse prügikastidesse sorteerida.

Füüsilist osavust ning keskendumist ja sobiva strateegia valimist eeldas mäng, kus oli vaja veega täidetud ja viskejoonest erinevale kaugusele paigutatud plastpudelitele ujumisrõngas ümber visata.

Lõpetuseks tuli täita valikvastustele üles ehitatud  küsimustik, mille võimalikud valikud kõik koos läbi sai arutatud.

Õpilased said erinevate tegevuste kaudu arendada koostööoskust, suhtlemisoskust, loovust. Kinnistusid teadmised keskkonna olemusest, probleemidest ning sellest, kuidas iga inimene ise saab anda oma panuse keskkonna hoidmiseks ja kaitsmiseks. Selgemaks sai jäätmete tekkimine ning kahjulikkus looduskeskkonnale.  Arutasime läbi võimalused säästlikumaks tarbimiseks, taaskasutuseks ja komposteerimiseks. Selgeks sai, et igal inimesel on kohustus ja võimalus ise keskkonda kaitsta.

01. – 05. novembril toimus Urvaste koolis kolmandat korda projektinädal, seekord teemadeks keskkond, säästlik käitumine ja jäätmekäitlus.

Projektinädala eesmärgiks oli teadvustada, et inimeste tervis ja heaolu on tihedalt seotud keskkonna seisundiga ja selgitada, et kvaliteetne looduskeskkond täidab meie põhivajadused, andes meile puhta õhu ja vee, toidutootmiseks sobiva viljaka maa ning tootmises kasutatavad energia ja materjalid ning selgitada inimese osa jäätmete tekkimisel ja näidata võimalusi, kuidas tekkinud jäätmeid utiliseerida, taaskasutada või komposteerida.

Esimese päeva läbiviijateks olid kutseõppe õpilased ja õpetajad, kes tutvustasid slaidiprogrammi abil teemakohaseid põhimõisteid, seoseid jäätmekäitluse, taaskasutuse, komposteerimise ja tarbimise vahel ning selgitasid säästliku tarbimise vajadust.

Teisipäeval käis külas AHHAA teadusteater. Õpilased olid vaimustuses tulesähvakutest ja värvi muutvatest vedelikest ning nautisid tahke lämmastiku tekitatud “udu“.

Kolmapäeval külastati Antsla jäätmejaama ja kõik klassid said võimaluse ise jäätmeid viia ja kohapeal jälgida erinevate jäätmete sorteerimist.

Neljapäeval kogunesid kõik õpilased võimlasse ja üheskoos meisterdati erinevatest jäätmetes linna makett. Vineerist alusele tekkisid vanast kangast tänavad koos valgusfooridega ja mererand, mis kaetud kivikestega, promenaad koos mänguväljakuga, haigla, tankla, jäätisepulkadest meisterdatud aiaga uhked majad, kus auto ja garaaž hoovi peal, päikesepaneeliga elamu, koerakuut koos koeraga, puud haljasaladele jne. Jäätmetest meisterdatud makett jääb eksponaadina fuajeed kaunistama.

Reedel kogunesid õpilased kolmanda tunni alguseks  võimlasse. Ette oli valmistatud mäng, mille kandvaks ideeks oli poe külastamine ning säästlik ostmine. Vaja oli valida „kauba „ seast sellised esemed, mis jätaksid võimalikult vähe jäätmeid, mille taara saab viia tagasi, mis on toodetud Eestis ja mille jäätmeid on võimalik komposteerida. Ette olid antud summad, seega oli kohustus jälgida kulusid. LÕK- klassidele oli lisaks veel kohustus valida võimalikult vähe jäätmeid tekitavate kaupade kasuks. „Kaubad“ olid lõigatud reklaamkataloogidest ja jagatud kõikide klasside vahel arvestusega, et valida oli nii toodete kui ka hindade vahel.

Teiseks oli jäätmete sorteerimise ülesanne, kus erinevad jäätmed olid kuhjatud prügikotti ning õpilastel oli kohustus need õigesti erinevatesse prügikastidesse sorteerida.

Füüsilist osavust ning keskendumist ja sobiva strateegia valimist eeldas mäng, kus oli vaja veega täidetud ja viskejoonest erinevale kaugusele paigutatud plastpudelitele ujumisrõngas ümber visata.

Lõpetuseks tuli täita valikvastustele üles ehitatud  küsimustik, mille võimalikud valikud kõik koos läbi sai arutatud.

Õpilased said erinevate tegevuste kaudu arendada koostööoskust, suhtlemisoskust, loovust. Kinnistusid teadmised keskkonna olemusest, probleemidest ning sellest, kuidas iga inimene ise saab anda oma panuse keskkonna hoidmiseks ja kaitsmiseks. Selgemaks sai jäätmete tekkimine ning kahjulikkus looduskeskkonnale.  Arutasime läbi võimalused säästlikumaks tarbimiseks, taaskasutuseks ja komposteerimiseks. Selgeks sai, et igal inimesel on kohustus ja võimalus ise keskkonda kaitsta.