Uudised

Matemaatikahuvilised olümpiaadil Urvaste koolis 09. märts rauno


Aasta tagasi  sai Urvaste koolis  teoks Eesti esimene matemaatikaolümpiaad, kus osalesid koos põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe taseme järgi õppijad (edaspidi LÕK).

Sellel õppeaastal toimus  samasugune olümpiaad  Urvaste koolis 6. märtsil.

Olümpiaadist võttis osa 98 õpilast sh neli LÕK  järgi õppivat õpilast. Võrumaa piirkondlik voor  hõlmas õpilasi 4.-6. klassini ja LÕK õpilasi 4.-7. klassini. LÕK õpilased said peale ülesannete lahendamist tagasiside tulemustest, neid tänati tubli osavõtu eest tänukirja ja šokolaadiga. Võrumaa matemaatika ainesektsiooni esimees Anne Reiljan  tänas Urvaste kooli töötajaid toreda vastuvõtu eest.                            

Aasta tagasi  sai Urvaste koolis  teoks Eesti esimene matemaatikaolümpiaad, kus osalesid koos põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe taseme järgi õppijad (edaspidi LÕK).

Sellel õppeaastal toimus  samasugune olümpiaad  Urvaste koolis 6. märtsil.

Olümpiaadist võttis osa 98 õpilast sh neli LÕK  järgi õppivat õpilast. Võrumaa piirkondlik voor  hõlmas õpilasi 4.-6. klassini ja LÕK õpilasi 4.-7. klassini. LÕK õpilased said peale ülesannete lahendamist tagasiside tulemustest, neid tänati tubli osavõtu eest tänukirja ja šokolaadiga. Võrumaa matemaatika ainesektsiooni esimees Anne Reiljan  tänas Urvaste kooli töötajaid toreda vastuvõtu eest.