Uudised

Matemaatikaolümpiaad Urvaste koolis 14. oktoober rauno


Matemaatikaolümpiaad Urvaste koolis lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppijatele toimus kolmandat  korda. Olümpiaad pidi toimuma juba märtsis, kuid koroonaviiruse  COVID-19 piirangute tõttu lükkus sügisesse ja toimus 14. oktoobril. Olümpiaadile registreerus üheksa õpilast neljast koolist. Kahjuks pidid karantiininõuete pärast osavõtust loobuma Kääpa Põhikooli õpilased.

14. oktoobri hommikul asusid ülesandeid lahendama neljanda, viienda ja kaheksanda klassi õpilased. Esimesed lahendustega tööd laekusid tööde parandajatele juba kahe tunni pärast. Õpilased said tagasisidet õnnestumiste ja ka ebaõnnestumiste kohta. Viienda klassi ülesandeid lahendas neli õpilast ja kõige rohkem punkte sai Urvaste kooli õpilane Andris Agar. Tänukirjad said kõik õpilased ja nende õpetajad. Suur tänu Porkuni kooli õpetaja Merlinile ja Haanja kooli õpetaja Silvile, kes toetasid ja julgustasid oma õpilasi ning aitasid ka töid parandada.

 

Matemaatikaolümpiaad Urvaste koolis lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppijatele toimus kolmandat  korda. Olümpiaad pidi toimuma juba märtsis, kuid koroonaviiruse  COVID-19 piirangute tõttu lükkus sügisesse ja toimus 14. oktoobril. Olümpiaadile registreerus üheksa õpilast neljast koolist. Kahjuks pidid karantiininõuete pärast osavõtust loobuma Kääpa Põhikooli õpilased.

14. oktoobri hommikul asusid ülesandeid lahendama neljanda, viienda ja kaheksanda klassi õpilased. Esimesed lahendustega tööd laekusid tööde parandajatele juba kahe tunni pärast. Õpilased said tagasisidet õnnestumiste ja ka ebaõnnestumiste kohta. Viienda klassi ülesandeid lahendas neli õpilast ja kõige rohkem punkte sai Urvaste kooli õpilane Andris Agar. Tänukirjad said kõik õpilased ja nende õpetajad. Suur tänu Porkuni kooli õpetaja Merlinile ja Haanja kooli õpetaja Silvile, kes toetasid ja julgustasid oma õpilasi ning aitasid ka töid parandada.