Uudised

Meie direktor osales 17. haridusjuhtide aastakonverentsil 18. veebruar rauno


Haridusasutuse juhi oluline roll on olla tasakaalustaja: traditsiooniliste ja uudsete lähenemiste vahel, pedagoogide ja lastevanemate vahel, koolipidaja ja kooli vahel, kõigega toimetulemise ja vaimse tervise vahe. Direktor käiski kuulamas, kuidas olla elujõuline koolijuht ja oma koole tervelt edasi viia. Foto: EKJÜ.

Haridusasutuse juhi oluline roll on olla tasakaalustaja: traditsiooniliste ja uudsete lähenemiste vahel, pedagoogide ja lastevanemate vahel, koolipidaja ja kooli vahel, kõigega toimetulemise ja vaimse tervise vahe. Direktor käiski kuulamas, kuidas olla elujõuline koolijuht ja oma koole tervelt edasi viia. Foto: EKJÜ.