Uudised

Meie kooli aasta õpetaja Kaja Roots 30. mai rauno


Ta on erivajadustega õpilaste ettevõtlik ja innovaatiline eesti keele ja inglise keele õpetaja, õppejuht. On pälvinud õpilaste ja kolleegide lugupidamise ja usalduse. Kasutab tunni läbiviimiseks IT võimalusi. Lähtub põhimõttest, et iga tegevus tunnis mõjutab lapse väärushinnanguid ja tema kujunemist eluga toimetulevaks kodanikuks. Õpilased on saavutanud häid tulemusi koolidevahelistes emakeelemängudes. Õpilastele meeldivad inglise keele tunnid, mis on mängulised, põnevad. Õpetaja ei tee kunagi hinnaalandust: kõik õpilased peavad pingutama vastavalt oma võimetele. Loovus, uudishimu ja huumorimeel on õpetaja tugevad küljed.

Ta on erivajadustega õpilaste ettevõtlik ja innovaatiline eesti keele ja inglise keele õpetaja, õppejuht. On pälvinud õpilaste ja kolleegide lugupidamise ja usalduse. Kasutab tunni läbiviimiseks IT võimalusi. Lähtub põhimõttest, et iga tegevus tunnis mõjutab lapse väärushinnanguid ja tema kujunemist eluga toimetulevaks kodanikuks. Õpilased on saavutanud häid tulemusi koolidevahelistes emakeelemängudes. Õpilastele meeldivad inglise keele tunnid, mis on mängulised, põnevad. Õpetaja ei tee kunagi hinnaalandust: kõik õpilased peavad pingutama vastavalt oma võimetele. Loovus, uudishimu ja huumorimeel on õpetaja tugevad küljed.