Uudised

Meie kooli direktor on aasta 2023 õppeasutuse juht Võrumaal 01. oktoober rauno


Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 28.09.2023 Antsla Kultuurikeskuses maakonna säravamaid haridus- ja noorsootöötajaid. Meie Urvaste Kooli inimesed olid tunnustatute hulgas. PALJU ÕNNE KOOLIJUHT JAANIKA! Aitäh Võrumaa Arenduskeskus!

Avatuse, südamesoojuse ja sügava tarkusega suudab Jaanika anda nii lastele kui ka kolleegidele enda ümber julgust olla just nemad ise ja samaaegselt inspireerida edasi sammuma, arenema.

Kooli väärtused on meeskonnas ühiselt kokku lepitud. Igal aastal valitakse koolisiseselt aasta õpetaja ja aasta kolleeg. Peetakse meeles töötajate tööjuubeleid. Käiakse ühistel inspiratsioonipäevadel ja väljasõitudel. Jaanika on aktiivne vabatahtlik, ta osales koos kooli töötajatega kahel päeval Eesti Eriolümpia Euroopa Murdmaasuusatamise võistlustel 2023 ja suvel noorte laulu-ja tantsupeol „Püha on maa“. Propageerib tervislikke eluviise. Peab tähtsaks sõbralikke suhteid töökollektiivis. On kindlameelne sekkuja kui väärtustega minnakse vastuollu. Kooli koduleht on meie direktori nägu, edulugudest pakatav.

Direktor teeb tihedat koostööd kooli õpilasesindusega, tunneb huvi ning toetab õpilaste mõtteid ja ettevõtmisi. Kuulab ja mõistab õpilaste isiklikke muresid ning rõõme.

Jaanika suur väärtus juhina on ennekõike tema hoiak, tema suhtumine inimestesse. Tema panus nii erivajadustega laste haridusmaailmas kui ka Lõuna-Eesti koolivõrgu arendamises on asendamatu. Juhib kahte hariduslike erivajadustega õpilaste riigikooli kahes maakonnas ja kahes keeles, lisaks koordineerib edukalt Urvaste Koolis igapäevast koostööd Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Võrumaa Haridus- ja tehnoloogiakeskusega. On loonud koos kolleegidega haridusportaali MÕTE ja tegutseb seal podcasterina kolmandat aastat: https://mote.edu.ee/.

 

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 28.09.2023 Antsla Kultuurikeskuses maakonna säravamaid haridus- ja noorsootöötajaid. Meie Urvaste Kooli inimesed olid tunnustatute hulgas. PALJU ÕNNE KOOLIJUHT JAANIKA! Aitäh Võrumaa Arenduskeskus!

Avatuse, südamesoojuse ja sügava tarkusega suudab Jaanika anda nii lastele kui ka kolleegidele enda ümber julgust olla just nemad ise ja samaaegselt inspireerida edasi sammuma, arenema.

Kooli väärtused on meeskonnas ühiselt kokku lepitud. Igal aastal valitakse koolisiseselt aasta õpetaja ja aasta kolleeg. Peetakse meeles töötajate tööjuubeleid. Käiakse ühistel inspiratsioonipäevadel ja väljasõitudel. Jaanika on aktiivne vabatahtlik, ta osales koos kooli töötajatega kahel päeval Eesti Eriolümpia Euroopa Murdmaasuusatamise võistlustel 2023 ja suvel noorte laulu-ja tantsupeol „Püha on maa“. Propageerib tervislikke eluviise. Peab tähtsaks sõbralikke suhteid töökollektiivis. On kindlameelne sekkuja kui väärtustega minnakse vastuollu. Kooli koduleht on meie direktori nägu, edulugudest pakatav.

Direktor teeb tihedat koostööd kooli õpilasesindusega, tunneb huvi ning toetab õpilaste mõtteid ja ettevõtmisi. Kuulab ja mõistab õpilaste isiklikke muresid ning rõõme.

Jaanika suur väärtus juhina on ennekõike tema hoiak, tema suhtumine inimestesse. Tema panus nii erivajadustega laste haridusmaailmas kui ka Lõuna-Eesti koolivõrgu arendamises on asendamatu. Juhib kahte hariduslike erivajadustega õpilaste riigikooli kahes maakonnas ja kahes keeles, lisaks koordineerib edukalt Urvaste Koolis igapäevast koostööd Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Võrumaa Haridus- ja tehnoloogiakeskusega. On loonud koos kolleegidega haridusportaali MÕTE ja tegutseb seal podcasterina kolmandat aastat: https://mote.edu.ee/.