Uudised

“Meie Võrumaa” 15. november rauno


Projektinädal Urvaste koolis 7. – 11. novembril 2022

Projektijuhid: Ellen Varov, Kaja Roots

Projekti eesmärk: tutvustada Urvaste koolis õppivatele noortele Võru maakonda ja Urvaste küla, kus asub meie kool. Uurida täpsemalt Võru kandi ja Urvaste kooli ajalugu, teha tutvust võru keelega.

Esmaspäev, 7. november kell 13.25

 

Päeva sisustasid õpetaja Rainer Kaseväli ja õpetaja Kaja Roots.

Esitlus “Meie Võrumaa“ – vaatamisväärsused, suuremad ettevõtted.

Eesmärk: tutvustada sõnas ja pildis õpilastele (kes käivad Urvastes mitmest maakonnast) Võrumaa loodust ja vaatamisväärsusi, suuremaid ettevõtteid maakonnas.

Üritusel osalesid nii Urvaste kooli, kui Urvastes õppivate kutseõppeasutuste – Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õppurid, samuti kooli töötajad, kokku ~55 osalejat.

Õpilastele meeldis väga õpetaja Raineri esitlus, õpetaja kaasas esitlusse ka oma klassi õpilase. Paljudele õpilastele oli Võrumaa juba loodusõpetuse tundidest tuttav.Väga meeldis õpilastele õpetaja Kaja poolt läbi viidud kahhoot kuuldu-nähtu kohta. Osalesid praktiliselt kõik õpilased oma klassijuhatajatega. Õpilased said pingutuste eest ka väikese magusa preemia.

 

Teisipäev, 8. november 2022 kell 13.05

Päeva sisustasid õpetaja Tiina Kodu ja õpetaja Kaja Roots.

Esitlus „350 aastat hariduselu Urvastes“ – Urvaste kooli ajalugu.

Eesmärk: tutvustada õpilastele Urvaste kooli ajalugu.

Üritusel osalesid nii Urvaste kooli, kui Urvastes õppivate kutseõppeasutuste õppurid, samuti kooli töötajad, kokku ~55 osalejat.

Õpetaja Tiina ettekanne oli huvitav, nähtud pildid ja kuuldud faktid Urvaste kooli ajaloost võeti kuulajate poolt hästi vastu. Palju vahvat äratundmist pakkus lastele õpetaja Kaja koostatud pildigalerii Urvaste kooli õpetajate lapsepõlvepiltidest.

 

Kolmapäev, 9. november 2022 kell 10.00 – 12.00

Päeva sisustasid huvijuht Ellen Varov ja õpetaja Kaja Roots.

Ekskursioon maakonnakeskusesse – Võrru.

Ekskursioonil osalesid Urvaste kooli õpilased koos õpetajatega, kokku 29 osalejat.

Eesmärk: tutvustada Võru maakonnakeskust – Võru linna õpilastele. Mis on linnaekskursioon ja kuidas linnas käituda? Ajaloomuuseumi külastamine.

Huvijuht Ellen Varov korraldas Võrus lühikese jalutuskäigu linna keskväljakule, Estonia huhule pühendatud mälestusmärgi ja Katariina kiruku juurde, Karariina alleele, Tamula järve äärsele promenaadile. Kuulsime huvijuhilt huvitavaid fakte Võru linna ajaloost. Jalutuskäigu lõppedes külastasime Vana-Võrumaa Kultuurikoda. Kõik klassid viibisid muuseumis oma klassijuhatajaga ning neil tuli leida muuseumist vastused mitmetele huvitavatele küsimustele, mis õpetaja Kaja eelnevalt ette valmistanud oli. Mitmed lapsed olid muuseumis esimest korda, kõikidele meeldis seal väga.

 

Neljapäev, 10. november 2022 kell 13.05

Päeva sisustas Urvaste külaraamatukogu juhataja Saima Tell

Võro keele päev.

Eesmärk: tutvustada õpilastele võru keelt ja võrukeelset lastekirjandust.

Üritusel osalesid nii Urvaste kooli, kui Urvastes õppivate kutseõppeasutuste õppurid, samuti kooli töötajad, kokku ~55 osalejat.

Urvaste külaraamatukogu juhataja Saima Tell tutvustas lastele võru keeles välja antud lastekirjanduse teoseid. Pärast seda sirvisime koos võrukeelset aabitsat ning saime aimu võru keelest. Õpilastega koos mängiti mitmeid võru keele mänge, mis valmistasid lastele palju nalja ja peamurdmist. Lõpetuseks lugesid õpetaja Ellen Varov ja õpetaja Kaja Roots veel paralleelselt lühikesi lastejutte võru keeles ka kirjakeeles.

 

Reede, 11. november 2022

Kokkuvõte.

Kogunesime kogu kooliga projektinädalat kokku võtma. Meenutasime, mida saime teada uut, huvitavat, vajalikku. Tänasime õpetajaid, kes projektinädala õnnestumisele kaasa aitasid, samuti ka 9. klassi ja lisaõppe õpilasi, kes valmistasid arvutiprogrammi abil vahvad kuulutused.

Projektinädal Urvaste koolis 7. – 11. novembril 2022

Projektijuhid: Ellen Varov, Kaja Roots

Projekti eesmärk: tutvustada Urvaste koolis õppivatele noortele Võru maakonda ja Urvaste küla, kus asub meie kool. Uurida täpsemalt Võru kandi ja Urvaste kooli ajalugu, teha tutvust võru keelega.

Esmaspäev, 7. november kell 13.25

 

Päeva sisustasid õpetaja Rainer Kaseväli ja õpetaja Kaja Roots.

Esitlus “Meie Võrumaa“ – vaatamisväärsused, suuremad ettevõtted.

Eesmärk: tutvustada sõnas ja pildis õpilastele (kes käivad Urvastes mitmest maakonnast) Võrumaa loodust ja vaatamisväärsusi, suuremaid ettevõtteid maakonnas.

Üritusel osalesid nii Urvaste kooli, kui Urvastes õppivate kutseõppeasutuste – Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse õppurid, samuti kooli töötajad, kokku ~55 osalejat.

Õpilastele meeldis väga õpetaja Raineri esitlus, õpetaja kaasas esitlusse ka oma klassi õpilase. Paljudele õpilastele oli Võrumaa juba loodusõpetuse tundidest tuttav.Väga meeldis õpilastele õpetaja Kaja poolt läbi viidud kahhoot kuuldu-nähtu kohta. Osalesid praktiliselt kõik õpilased oma klassijuhatajatega. Õpilased said pingutuste eest ka väikese magusa preemia.

 

Teisipäev, 8. november 2022 kell 13.05

Päeva sisustasid õpetaja Tiina Kodu ja õpetaja Kaja Roots.

Esitlus „350 aastat hariduselu Urvastes“ – Urvaste kooli ajalugu.

Eesmärk: tutvustada õpilastele Urvaste kooli ajalugu.

Üritusel osalesid nii Urvaste kooli, kui Urvastes õppivate kutseõppeasutuste õppurid, samuti kooli töötajad, kokku ~55 osalejat.

Õpetaja Tiina ettekanne oli huvitav, nähtud pildid ja kuuldud faktid Urvaste kooli ajaloost võeti kuulajate poolt hästi vastu. Palju vahvat äratundmist pakkus lastele õpetaja Kaja koostatud pildigalerii Urvaste kooli õpetajate lapsepõlvepiltidest.

 

Kolmapäev, 9. november 2022 kell 10.00 – 12.00

Päeva sisustasid huvijuht Ellen Varov ja õpetaja Kaja Roots.

Ekskursioon maakonnakeskusesse – Võrru.

Ekskursioonil osalesid Urvaste kooli õpilased koos õpetajatega, kokku 29 osalejat.

Eesmärk: tutvustada Võru maakonnakeskust – Võru linna õpilastele. Mis on linnaekskursioon ja kuidas linnas käituda? Ajaloomuuseumi külastamine.

Huvijuht Ellen Varov korraldas Võrus lühikese jalutuskäigu linna keskväljakule, Estonia huhule pühendatud mälestusmärgi ja Katariina kiruku juurde, Karariina alleele, Tamula järve äärsele promenaadile. Kuulsime huvijuhilt huvitavaid fakte Võru linna ajaloost. Jalutuskäigu lõppedes külastasime Vana-Võrumaa Kultuurikoda. Kõik klassid viibisid muuseumis oma klassijuhatajaga ning neil tuli leida muuseumist vastused mitmetele huvitavatele küsimustele, mis õpetaja Kaja eelnevalt ette valmistanud oli. Mitmed lapsed olid muuseumis esimest korda, kõikidele meeldis seal väga.

 

Neljapäev, 10. november 2022 kell 13.05

Päeva sisustas Urvaste külaraamatukogu juhataja Saima Tell

Võro keele päev.

Eesmärk: tutvustada õpilastele võru keelt ja võrukeelset lastekirjandust.

Üritusel osalesid nii Urvaste kooli, kui Urvastes õppivate kutseõppeasutuste õppurid, samuti kooli töötajad, kokku ~55 osalejat.

Urvaste külaraamatukogu juhataja Saima Tell tutvustas lastele võru keeles välja antud lastekirjanduse teoseid. Pärast seda sirvisime koos võrukeelset aabitsat ning saime aimu võru keelest. Õpilastega koos mängiti mitmeid võru keele mänge, mis valmistasid lastele palju nalja ja peamurdmist. Lõpetuseks lugesid õpetaja Ellen Varov ja õpetaja Kaja Roots veel paralleelselt lühikesi lastejutte võru keeles ka kirjakeeles.

 

Reede, 11. november 2022

Kokkuvõte.

Kogunesime kogu kooliga projektinädalat kokku võtma. Meenutasime, mida saime teada uut, huvitavat, vajalikku. Tänasime õpetajaid, kes projektinädala õnnestumisele kaasa aitasid, samuti ka 9. klassi ja lisaõppe õpilasi, kes valmistasid arvutiprogrammi abil vahvad kuulutused.