Uudised

"Oma pesa, oma puu" 16. juuni rauno


Urvaste kool tähistab tänavu 45. aastapäeva

Kui ma 2018. a jaanipäeva järgsel päeval Urvaste koolis esimest tööpäeva alustasin, leidsin eest suurepärases korras kaasaegse sisustusega koolihoone ja õpilaskodu kauni looduse keskel. Veelgi enam puudutas mind inimeste töökus, õpilaste eest hoolitsemine ja tahe, teha kõik selleks, et kool saaks kestma jääda. Asusime teele. 

Urvaste koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume filosoofiast, et kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Meie koolis õpib täna 26 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 31 inimesest. Koos meiega õpib Urvastes 34 kutseõppurit.

Urvaste kooli algusaastaks võib lugeda abiklasside moodustamist 1963. aastal Linnamäe 8-klassilise kooli juures. 1968. aastal sai kooli nimeks Linnamäe Eriinternaatkool (Linnamäe EIK). Alates 1976. aastast toodi algklasside õppetöö Urvastesse, kus jagati klassiruume Urvaste algkooliga. See koolihoone on pika ja väärika ajalooga ning tegutseb praegu seltsimajana kohaliku kogukonna heaks. Vanemad klassid jäid Linnamäele. Kooli nimi muudeti Urvaste Eriinternaatkooliks.

Uue koolihoone ehitamine algas 1986. aastal ja pidi valmima aasta pärast, kuid valmis alles 1988. a sügiseks. Koolimaja oli planeeritud 160 õpilasele. Õpetajad said endale kabinetid koos klassiruumidega. Koolimajas oli nüüd võimla, kus lisaks kehalise kasvatuse tundidele näidati kino ja ümbruskonna rahvas käis trenni tegemas. Kaasaegse õpilaskodu valmimisega 2001. aastal paranesid õpilastele pakutavad majutamistingimused. Aastal 2002  muudeti Urvaste EIK nimi ümber Urvaste Kooliks. 2005/2006 õppeaastal õppis Urvaste koolis 105 õpilast. 2010. aastal valmis kohaliku omavalitsuse toel mängu- ja spordiväljak, kus käib vilgas tegevus ka talvel. Aastatel 2011-2014 toimus Urvaste koolihoone renoveerimine. 2014. aasta 5. novembril toimus uuendatud koolimaja avamine, osalesin sellel väärikal sündmusel Valgamaa Rajaleidja keskuse juhina. Kalmer Sarv oli mulle kutse saatnud ja mäletan, et oma tervituskõnes tänasin eraldi õpilasi ja õpetajat, kes mulle juba siis esinejate ja pillimängijatena silma jäid ja imetabase emotsiooni pakkusid,  kes oleks võinud arvata, et 2018. jaanipäeval asun selles koolis tööle direktorina.

Teel olles on tulnud ette kõike, järske kurve, konarusi ja pikki säravaid liuge: meie koolis õpetab Eesti kolme parima klassiõpetaja hulka kuuluv õpetaja Siiri Jõgisuu (2019), meie koolis õpetab Eesti parim aineõpetaja Cathlen Haugas (2020), meie koolis õpetab Võrumaa parim aineõpetaja Rainer Kaseväli (2021), algatasime matemaatikaolümpiaadi põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava tasemel õppivatele õpilastele ja pälvisime piiride nihutajatena Tiina Kallavusenimelise Piirinihutaja auhinna, osalesime konkursil “Aasta kool”, mille raames valmis kooli video, meil on oma kooli lipp, meie kooli tuli tööle koolipsühholoog, meie kooli õppekava sai kiitva eksperthinnangu SA Innovest, liiklusturvalisuse tagamiseks kanname helkurveste ja algatasime liikluskünnise rajamise, meil on õuevahetunnid, välijõusaal, rahuloluküsitluse (2020 sügis) tulemused on head ja väga head õpilaste, töötajate, lastevanemate hinnangul, meist kirjutatakse Lõuna-Eesti Postimehes, Võrumaa Teatajas, Antsla Valla Lehes, Valga Teatajas, Õpetajate Lehes, ajakirjas Eripedagoogika ja meid on näidatud Eesti Televisiooni otse-eetris, meie tegime teadaolevalt esimese õpilasmaleva Eestis hariduslike erivajadustega lastele ja selle aasta juunis toimub malev koos Antsla valla noortega, meie teeme igapäevast koostööd kolme erineva kutseõppeasutusega, 2020 aasta sügisel külastas meie kooli Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Kõigest sellest ja enamastki saab lugeda „Urvaste Kool 45“kogumikust, mida saab laenutada Urvaste raamatukogust ja meie kooli raamatukogust. Kooli aastapäeva raames koostasime eelnimetatud kogumiku, avasime fotonäituse „Tere, proua president!“, kohalik kunstnik Jana Valge maalis meie kooli seinale tamme, kus tammelehtedele ja tõrudele on kirjutatud koolipere suurte ja väikeste nimed ning sündmus tipneb kontsert-aktusega „Oma pesa, oma puu“.

Austusega

Jaanika Käst

Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor

Urvaste kool tähistab tänavu 45. aastapäeva

Kui ma 2018. a jaanipäeva järgsel päeval Urvaste koolis esimest tööpäeva alustasin, leidsin eest suurepärases korras kaasaegse sisustusega koolihoone ja õpilaskodu kauni looduse keskel. Veelgi enam puudutas mind inimeste töökus, õpilaste eest hoolitsemine ja tahe, teha kõik selleks, et kool saaks kestma jääda. Asusime teele. 

Urvaste koolis omandavad õpilased põhiharidust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustöös lähtume filosoofiast, et kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda. Meie koolis õpib täna 26 enamasti erituge vajavat õpilast. Kooli personal koosneb 31 inimesest. Koos meiega õpib Urvastes 34 kutseõppurit.

Urvaste kooli algusaastaks võib lugeda abiklasside moodustamist 1963. aastal Linnamäe 8-klassilise kooli juures. 1968. aastal sai kooli nimeks Linnamäe Eriinternaatkool (Linnamäe EIK). Alates 1976. aastast toodi algklasside õppetöö Urvastesse, kus jagati klassiruume Urvaste algkooliga. See koolihoone on pika ja väärika ajalooga ning tegutseb praegu seltsimajana kohaliku kogukonna heaks. Vanemad klassid jäid Linnamäele. Kooli nimi muudeti Urvaste Eriinternaatkooliks.

Uue koolihoone ehitamine algas 1986. aastal ja pidi valmima aasta pärast, kuid valmis alles 1988. a sügiseks. Koolimaja oli planeeritud 160 õpilasele. Õpetajad said endale kabinetid koos klassiruumidega. Koolimajas oli nüüd võimla, kus lisaks kehalise kasvatuse tundidele näidati kino ja ümbruskonna rahvas käis trenni tegemas. Kaasaegse õpilaskodu valmimisega 2001. aastal paranesid õpilastele pakutavad majutamistingimused. Aastal 2002  muudeti Urvaste EIK nimi ümber Urvaste Kooliks. 2005/2006 õppeaastal õppis Urvaste koolis 105 õpilast. 2010. aastal valmis kohaliku omavalitsuse toel mängu- ja spordiväljak, kus käib vilgas tegevus ka talvel. Aastatel 2011-2014 toimus Urvaste koolihoone renoveerimine. 2014. aasta 5. novembril toimus uuendatud koolimaja avamine, osalesin sellel väärikal sündmusel Valgamaa Rajaleidja keskuse juhina. Kalmer Sarv oli mulle kutse saatnud ja mäletan, et oma tervituskõnes tänasin eraldi õpilasi ja õpetajat, kes mulle juba siis esinejate ja pillimängijatena silma jäid ja imetabase emotsiooni pakkusid,  kes oleks võinud arvata, et 2018. jaanipäeval asun selles koolis tööle direktorina.

Teel olles on tulnud ette kõike, järske kurve, konarusi ja pikki säravaid liuge: meie koolis õpetab Eesti kolme parima klassiõpetaja hulka kuuluv õpetaja Siiri Jõgisuu (2019), meie koolis õpetab Eesti parim aineõpetaja Cathlen Haugas (2020), meie koolis õpetab Võrumaa parim aineõpetaja Rainer Kaseväli (2021), algatasime matemaatikaolümpiaadi põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava tasemel õppivatele õpilastele ja pälvisime piiride nihutajatena Tiina Kallavusenimelise Piirinihutaja auhinna, osalesime konkursil “Aasta kool”, mille raames valmis kooli video, meil on oma kooli lipp, meie kooli tuli tööle koolipsühholoog, meie kooli õppekava sai kiitva eksperthinnangu SA Innovest, liiklusturvalisuse tagamiseks kanname helkurveste ja algatasime liikluskünnise rajamise, meil on õuevahetunnid, välijõusaal, rahuloluküsitluse (2020 sügis) tulemused on head ja väga head õpilaste, töötajate, lastevanemate hinnangul, meist kirjutatakse Lõuna-Eesti Postimehes, Võrumaa Teatajas, Antsla Valla Lehes, Valga Teatajas, Õpetajate Lehes, ajakirjas Eripedagoogika ja meid on näidatud Eesti Televisiooni otse-eetris, meie tegime teadaolevalt esimese õpilasmaleva Eestis hariduslike erivajadustega lastele ja selle aasta juunis toimub malev koos Antsla valla noortega, meie teeme igapäevast koostööd kolme erineva kutseõppeasutusega, 2020 aasta sügisel külastas meie kooli Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Kõigest sellest ja enamastki saab lugeda „Urvaste Kool 45“kogumikust, mida saab laenutada Urvaste raamatukogust ja meie kooli raamatukogust. Kooli aastapäeva raames koostasime eelnimetatud kogumiku, avasime fotonäituse „Tere, proua president!“, kohalik kunstnik Jana Valge maalis meie kooli seinale tamme, kus tammelehtedele ja tõrudele on kirjutatud koolipere suurte ja väikeste nimed ning sündmus tipneb kontsert-aktusega „Oma pesa, oma puu“.

Austusega

Jaanika Käst

Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese Kooli direktor