Uudised

Õuesõppe projektinädal Urvaste Koolis 19. mai rauno


15.-19. mai toimus meie koolis juba 5. projektinädal, mille eesmärgiks oli anda õpilastele võimalus õppida õuekeskkonnas, tunda looduses tegutsemisest rõõmu, omandada teadmisi ja oskusi läbi praktiliste tegevuste ja isetegemise kaudu.

Esimese päeva teemaks olid Eesti kivimid. Õpilastele tutvustati Eestis leiduvaid kivimeid läbi piltide ja infoplakatite ning praktiliste tegevustega laiendati teadmisi kivimite ja nende kasutuse kohta.  Korjati väiksemaid kive, kelluga segati ise segu. Kividest ja segust valmis igal klassil plaadike, millele laoti lõpuks pealmiseks kihiks mosaiik. Mängiti koordinatsiooni arendavaid mänge, lahendati kivimite kohta ristsõna, lõpetuseks toimus orienteerimismäng, kus õpilasi ootas väike üllatus – Merekivikese kommid.

Teisel päeval toimus väljasõit koos matkaga Karula Rahvuspargi Ähijärve külastuskeskuses, kus loodusvaht Mati rääkis rahvapärimustest järve ja selle ümbruse kohta. Külastasime 20. sajandi elulaadi ja kultuuri tutvustavat püsinäitust, kus enim huvi pakkus õpilastele käsikiviga jahu jahvatamine. Tutvustati rahvuspargis elevate loomade nahkade näitust ja lapsed said ära arvata, millisele loomale kasukas kuulus. Matka lõpus ootas meid lõke koos grilli ja puhkusega.

Kolmanda päeva tundides said õpilased tuvastada puuhalgude järgi puu nimetuse, õpiti tundma magevee kalu – osa neist püüti õngega tiigist ise. Tutvuti erinevate kalapüügiriistadega, mis olid õpetaja Jüri poolt kohale toodud. Päeva jooksul õpiti ja tuletati meelde liiklusmärke. Matemaatika õppepunktis kinnistati teadmisi pikkuste arvamises ja mõõtmises. Liikumismängude punktis arendati koordinatsiooni ja täpsust. Loovuse punktis maalisid lapsed lauatükile looma või linnu ning iga klass koostas looduslikest materjalidest kompositsiooni.

Neljandal päeval sõitsime Tartusse ja Võrtsjärve Järvemuuseumisse. Tartusse jõudes ootas meid Emajõel väike mootorlaev Alfa, millega saime mööda jõge sõita tasasel käigul tund aega. Selle aja jooksul sai vaadelda võrratut loodust, saadi teada sildade nimesid, tunti ära mõned tuttavad kohad, peale laevasõitu jäi aega jalutada Raekoja platsil.

Päeva teine pool jätkus Võrtsjärve järvemuuseumis, mille põhiekspositsiooni moodustavad enam kui kolmekümne eri suuruse ja kujuga akvaariumis elavad Eesti mageveekalad. Õpilastes äratas imestust Võrtsjärve rekordkalast tehtud mulaaz. Eeslmisel aastal püütud säga kaalus 28 kg ja oli 170 cm pikk. Enim meeldis lastele jälgida kalade liikumist akvaariumites ja kõndida läbipaistva kattega akvaariumi peal.

Viimane päev jäi aruteludeks ja kokkuvõtete tegemisteks.

Aitäh projektijuhtidele Tiina Kodule ja Ellen Varovile, päevajuhtidele Elina Antsile, Siiri Jõgisuule, Rainer Kasevälile ning kõikidele teistele õpetajatele, kes projekti õnnestumisele kaasa aitasid.

 

Õuesõppe projekti meeskond

15.-19. mai toimus meie koolis juba 5. projektinädal, mille eesmärgiks oli anda õpilastele võimalus õppida õuekeskkonnas, tunda looduses tegutsemisest rõõmu, omandada teadmisi ja oskusi läbi praktiliste tegevuste ja isetegemise kaudu.

Esimese päeva teemaks olid Eesti kivimid. Õpilastele tutvustati Eestis leiduvaid kivimeid läbi piltide ja infoplakatite ning praktiliste tegevustega laiendati teadmisi kivimite ja nende kasutuse kohta.  Korjati väiksemaid kive, kelluga segati ise segu. Kividest ja segust valmis igal klassil plaadike, millele laoti lõpuks pealmiseks kihiks mosaiik. Mängiti koordinatsiooni arendavaid mänge, lahendati kivimite kohta ristsõna, lõpetuseks toimus orienteerimismäng, kus õpilasi ootas väike üllatus – Merekivikese kommid.

Teisel päeval toimus väljasõit koos matkaga Karula Rahvuspargi Ähijärve külastuskeskuses, kus loodusvaht Mati rääkis rahvapärimustest järve ja selle ümbruse kohta. Külastasime 20. sajandi elulaadi ja kultuuri tutvustavat püsinäitust, kus enim huvi pakkus õpilastele käsikiviga jahu jahvatamine. Tutvustati rahvuspargis elevate loomade nahkade näitust ja lapsed said ära arvata, millisele loomale kasukas kuulus. Matka lõpus ootas meid lõke koos grilli ja puhkusega.

Kolmanda päeva tundides said õpilased tuvastada puuhalgude järgi puu nimetuse, õpiti tundma magevee kalu – osa neist püüti õngega tiigist ise. Tutvuti erinevate kalapüügiriistadega, mis olid õpetaja Jüri poolt kohale toodud. Päeva jooksul õpiti ja tuletati meelde liiklusmärke. Matemaatika õppepunktis kinnistati teadmisi pikkuste arvamises ja mõõtmises. Liikumismängude punktis arendati koordinatsiooni ja täpsust. Loovuse punktis maalisid lapsed lauatükile looma või linnu ning iga klass koostas looduslikest materjalidest kompositsiooni.

Neljandal päeval sõitsime Tartusse ja Võrtsjärve Järvemuuseumisse. Tartusse jõudes ootas meid Emajõel väike mootorlaev Alfa, millega saime mööda jõge sõita tasasel käigul tund aega. Selle aja jooksul sai vaadelda võrratut loodust, saadi teada sildade nimesid, tunti ära mõned tuttavad kohad, peale laevasõitu jäi aega jalutada Raekoja platsil.

Päeva teine pool jätkus Võrtsjärve järvemuuseumis, mille põhiekspositsiooni moodustavad enam kui kolmekümne eri suuruse ja kujuga akvaariumis elavad Eesti mageveekalad. Õpilastes äratas imestust Võrtsjärve rekordkalast tehtud mulaaz. Eeslmisel aastal püütud säga kaalus 28 kg ja oli 170 cm pikk. Enim meeldis lastele jälgida kalade liikumist akvaariumites ja kõndida läbipaistva kattega akvaariumi peal.

Viimane päev jäi aruteludeks ja kokkuvõtete tegemisteks.

Aitäh projektijuhtidele Tiina Kodule ja Ellen Varovile, päevajuhtidele Elina Antsile, Siiri Jõgisuule, Rainer Kasevälile ning kõikidele teistele õpetajatele, kes projekti õnnestumisele kaasa aitasid.

 

Õuesõppe projekti meeskond