Uudised

Projektinädal „PUNKTIST A PUNKTI B“ 29. aprill rauno


Kuues projektinädal viidi läbi 15.-19. aprillil 2024.

Projektijuhid: õpetajad Siiri Jõgisuu ja Elina Antsi

Päevateemade eestvedajad: Elina Antsi, Siiri Jõgisuu, Cathlen Haugas, Rainer Kaseväli, Jüri Kiidron, Tiina Kodu

Osalejad: Urvaste kooli õpilased ja kooli töötajad, Urvaste koolis õppivad kutseõppurid ja kursusejuhendajad

Projekti üldeesmärgid:

 1. Tutvustada Urvaste kooli õpilastele erinevaid liikumisvahendeid ja nendega seotud ameteid läbi aegade (muinasjuttudest tegelikkuseni).
 2. Kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.
 3. Õpetada õpilast tema arengust lähtudes ära tundma erinevaid ohuallikaid liikluses ning  kasutama ohutust tagavaid ja suurendavaid kaitsevahendeid (helkur, helkurvest, turvavöö, jalgratturi kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsmed jne).

Esmaspäev, 15.aprill kell 12.05-12.45

Projektinädala sissejuhatus: õp Elina Antsi ja õp Siiri Jõgisuu

Eesmärk: Tutvustada õpilastele läbi muinasjuttude liikumisvahendeid, vestluse käigus arendada suhtlemisoskust.

Lõiming: kunstiõpetus, ajalugu, eesti keel

Päeva tutvustus: 

Koridori seintele oli ülevaatlik näitus erinevatest liikumisvahenditest ja nende ajaloost. 

Külalisena esines Urvaste külaraamatukogu juhataja Saime Tell, kes tutvustas õpilastele inimeste unistustes olnud imeesemeid mis aitasid kiiresti liikuda, nt lendav vaip jne. 

Näidati ja loeti ette erinevaid muinasjuturaamatuid ( „Lendav vaip“, „Väike Mukk“, „Eesti imede ilmast“, „Imeveski“ jne). Õpilased joonistasid ja meisterdasid nädala jooksul ulmelisi ja fantaasiarikkaid liikumisvahendeid.

Teisipäev, 16.aprill kell 13.05-14.30 ja 16.00-16.30

Päeva sisustasid õp Tiina kodu ja õp Rainer Kaseväli

Eesmärk: 

 1. Tutvustada erineva ajastu autosid ja põllutöömasinaid.
 2. Ohutu liiklemise tutvustamine ja sõitmine jalgrataste ja tõukeratastega (vigursõit).

Lõiming: eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, ajalugu, kehaline kasvatus

Päeva tutvustus:

Saalis toimus PowerPoint esitlus „Autode arengu ülevaatlik ajalugu ja põllutöömasinad“. Külla olid kutsutud kohalikud põllumehed Voldemar Kuld, kes tõi näha traktori Belarus, Kert Neeve kombainiga Claas ja Tiit Neeve traktoriga Claas.

Kolmapäet, 17.aprill kell 9.40-12.20

Päeva sisustasid õp Cathlen Haugas ja õp Elina Antsi

Eesmärk: Tutvustada kaherattalisi sõiduvahendeid (mootorrattad, jalgrattad, tõukerattad jne).

Lõiming: kunstiõpetus, kehaline kasvatus, ajalugu, elu- ja toimetulekuõpe

Päeva tutvustus:

Saalis toimus PowerPoint esitlus „Kaherattalised sõiduvahendid“. Õpilased said teada kaherattaliste sõiduvahendite leiutamise ajaloos kuni tänapäevaste võimsate ja moodsate masinateni. Õpilased lahendasid liiklusteemalisi ristsõnu ja nuputamisülesandeid. Külla oli kutsutud Antsla motoklubi president Meelis Haugas, krossisõitja Rene Tarend ja Celin Jõesaar, maastikujalgratast tutvustas Kaia Pruuli, õpeta Jüri tõi näha poketbaik´i ja „võrri“. Külalised rääkisid oma motohobist ja demonstreerisid sõitu.

 

Neljapäev, 18.aprill kell 9.30-15.30

Päeva organiseeris õp Elina Antsi

Õppekäik Tartu Lennuakadeemiasse ja lõunasöök McDonald'sis

Õppekäigul osalesid Urvaste kooli õpilased, õpetajad, õpetajaabid ja  Urvaste koolis õppivad kutseõppurid ja kursusejuhendajad, kokku 41osalejat.

Eesmärk:

 1. Tutvustada õpilastele erinevaid õhusõidukeid läbi ajaloo.
 2. Tutvustada erinevaid ameteid ja õppimisvõimalusi seoses lennundusega.
 3. Viisaka käitumise ja lauakommete õpetamine.

Lõiming: ajalugu, inimeseõpetus, eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus

Päeva tutvustus: 

Hommik algas bussisõiduga Tartusse Eesti Lennuakadeemiasse, kus meile korraldati ekskursioon õppehoone tutvustamiseks. Õpilastele tutvustati videote abil ameteid, mida saab selles koolis õppida. Videoklipid olid meie õpilastele eriti põnevad sellepärast, et tegelasteks olid tuntud näitlejad. Elevust tekitas võimalus ise lennukit simulaatoris juhtida. Lõunasöök ootas meid laste suureks üllatuseks McDonald´sis. Tore oli leida oma einepakist projektinädalaga seotud kokkupandav sõiduvahend. Reis õnnestus- õpilased olid vaimustuses nii lennundusest kui hamburgerist.

Reede, 19.aprill kell 11.00-12.15

Päeva organiseerisid õp Elina Antsi ja õp Siiri Jõgisuu.

Lõiming: arvutiõpetus, eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus

Päeva tutvustus:

Kogunesime kogu kooliga saali projektinädalal omandatu kinnistamiseks. Lubatud üllatuseks meile kõigile tuli saali mootorrattuririietes direktor Jaanika, kes tuletas veelkord õpilastele meelde ohutu liiklemise reegleid. Jätkasime Kahootiga, kus õpilastel oli võimalus näidata, mida nad nädala jooksul olid omandanud uut, huvitavat ja vajalikku. Enne Kahooti lugesid kõik usinasti koridori seintel olevaid plakateid liikumisvahendite kohta. Õpetajate rõõmuks oskasid õpilased meenutada ja tekitada seoseid vastuste leidmisel. Saalis oli üleval näitus õpilaste joonistatud ja meisterdatud liikumisvahenditest ning neil oli võimalus oma pilte tutvustada.  Küsimusele „Milline päev meeldis kõige rohkem?“ ei tulnud ühest vastust, vaid selgus, et meeldisid kõik päevad. Tänutäheks aktiivse osalemise eest projektinädalal pakuti kõigile osalejatele komme. 

Täname kõik abilisi!

Kuues projektinädal viidi läbi 15.-19. aprillil 2024.

Projektijuhid: õpetajad Siiri Jõgisuu ja Elina Antsi

Päevateemade eestvedajad: Elina Antsi, Siiri Jõgisuu, Cathlen Haugas, Rainer Kaseväli, Jüri Kiidron, Tiina Kodu

Osalejad: Urvaste kooli õpilased ja kooli töötajad, Urvaste koolis õppivad kutseõppurid ja kursusejuhendajad

Projekti üldeesmärgid:

 1. Tutvustada Urvaste kooli õpilastele erinevaid liikumisvahendeid ja nendega seotud ameteid läbi aegade (muinasjuttudest tegelikkuseni).
 2. Kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.
 3. Õpetada õpilast tema arengust lähtudes ära tundma erinevaid ohuallikaid liikluses ning  kasutama ohutust tagavaid ja suurendavaid kaitsevahendeid (helkur, helkurvest, turvavöö, jalgratturi kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsmed jne).

Esmaspäev, 15.aprill kell 12.05-12.45

Projektinädala sissejuhatus: õp Elina Antsi ja õp Siiri Jõgisuu

Eesmärk: Tutvustada õpilastele läbi muinasjuttude liikumisvahendeid, vestluse käigus arendada suhtlemisoskust.

Lõiming: kunstiõpetus, ajalugu, eesti keel

Päeva tutvustus: 

Koridori seintele oli ülevaatlik näitus erinevatest liikumisvahenditest ja nende ajaloost. 

Külalisena esines Urvaste külaraamatukogu juhataja Saime Tell, kes tutvustas õpilastele inimeste unistustes olnud imeesemeid mis aitasid kiiresti liikuda, nt lendav vaip jne. 

Näidati ja loeti ette erinevaid muinasjuturaamatuid ( „Lendav vaip“, „Väike Mukk“, „Eesti imede ilmast“, „Imeveski“ jne). Õpilased joonistasid ja meisterdasid nädala jooksul ulmelisi ja fantaasiarikkaid liikumisvahendeid.

Teisipäev, 16.aprill kell 13.05-14.30 ja 16.00-16.30

Päeva sisustasid õp Tiina kodu ja õp Rainer Kaseväli

Eesmärk: 

 1. Tutvustada erineva ajastu autosid ja põllutöömasinaid.
 2. Ohutu liiklemise tutvustamine ja sõitmine jalgrataste ja tõukeratastega (vigursõit).

Lõiming: eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, ajalugu, kehaline kasvatus

Päeva tutvustus:

Saalis toimus PowerPoint esitlus „Autode arengu ülevaatlik ajalugu ja põllutöömasinad“. Külla olid kutsutud kohalikud põllumehed Voldemar Kuld, kes tõi näha traktori Belarus, Kert Neeve kombainiga Claas ja Tiit Neeve traktoriga Claas.

Kolmapäet, 17.aprill kell 9.40-12.20

Päeva sisustasid õp Cathlen Haugas ja õp Elina Antsi

Eesmärk: Tutvustada kaherattalisi sõiduvahendeid (mootorrattad, jalgrattad, tõukerattad jne).

Lõiming: kunstiõpetus, kehaline kasvatus, ajalugu, elu- ja toimetulekuõpe

Päeva tutvustus:

Saalis toimus PowerPoint esitlus „Kaherattalised sõiduvahendid“. Õpilased said teada kaherattaliste sõiduvahendite leiutamise ajaloos kuni tänapäevaste võimsate ja moodsate masinateni. Õpilased lahendasid liiklusteemalisi ristsõnu ja nuputamisülesandeid. Külla oli kutsutud Antsla motoklubi president Meelis Haugas, krossisõitja Rene Tarend ja Celin Jõesaar, maastikujalgratast tutvustas Kaia Pruuli, õpeta Jüri tõi näha poketbaik´i ja „võrri“. Külalised rääkisid oma motohobist ja demonstreerisid sõitu.

 

Neljapäev, 18.aprill kell 9.30-15.30

Päeva organiseeris õp Elina Antsi

Õppekäik Tartu Lennuakadeemiasse ja lõunasöök McDonald'sis

Õppekäigul osalesid Urvaste kooli õpilased, õpetajad, õpetajaabid ja  Urvaste koolis õppivad kutseõppurid ja kursusejuhendajad, kokku 41osalejat.

Eesmärk:

 1. Tutvustada õpilastele erinevaid õhusõidukeid läbi ajaloo.
 2. Tutvustada erinevaid ameteid ja õppimisvõimalusi seoses lennundusega.
 3. Viisaka käitumise ja lauakommete õpetamine.

Lõiming: ajalugu, inimeseõpetus, eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus

Päeva tutvustus: 

Hommik algas bussisõiduga Tartusse Eesti Lennuakadeemiasse, kus meile korraldati ekskursioon õppehoone tutvustamiseks. Õpilastele tutvustati videote abil ameteid, mida saab selles koolis õppida. Videoklipid olid meie õpilastele eriti põnevad sellepärast, et tegelasteks olid tuntud näitlejad. Elevust tekitas võimalus ise lennukit simulaatoris juhtida. Lõunasöök ootas meid laste suureks üllatuseks McDonald´sis. Tore oli leida oma einepakist projektinädalaga seotud kokkupandav sõiduvahend. Reis õnnestus- õpilased olid vaimustuses nii lennundusest kui hamburgerist.

Reede, 19.aprill kell 11.00-12.15

Päeva organiseerisid õp Elina Antsi ja õp Siiri Jõgisuu.

Lõiming: arvutiõpetus, eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus

Päeva tutvustus:

Kogunesime kogu kooliga saali projektinädalal omandatu kinnistamiseks. Lubatud üllatuseks meile kõigile tuli saali mootorrattuririietes direktor Jaanika, kes tuletas veelkord õpilastele meelde ohutu liiklemise reegleid. Jätkasime Kahootiga, kus õpilastel oli võimalus näidata, mida nad nädala jooksul olid omandanud uut, huvitavat ja vajalikku. Enne Kahooti lugesid kõik usinasti koridori seintel olevaid plakateid liikumisvahendite kohta. Õpetajate rõõmuks oskasid õpilased meenutada ja tekitada seoseid vastuste leidmisel. Saalis oli üleval näitus õpilaste joonistatud ja meisterdatud liikumisvahenditest ning neil oli võimalus oma pilte tutvustada.  Küsimusele „Milline päev meeldis kõige rohkem?“ ei tulnud ühest vastust, vaid selgus, et meeldisid kõik päevad. Tänutäheks aktiivse osalemise eest projektinädalal pakuti kõigile osalejatele komme. 

Täname kõik abilisi!