Uudised

Suundusime suvepuhkusele sõprussidemetega Šiaulai Ringua koolist 19. juuni rauno


19.06.2019 külastasime Urvaste kooliperega Leedus kooli, kus õpivad haridusliku erivajadusega õpilased. Tutvusime maja ja süsteemiga, nägime interaktiivset tunnetustuba ja kohtumise lõppedes sõlmisime direktor Lijana Giedraitienė´ga kokkuleppe, et me asume koostööle. Soovime oma teadmisi ja kogemusi HEV laste õpetamisel üksteisega jagada. Huvitav on asjaolu, et direktor Lijana juhib samuti kahte kooli nagu meiegi kooli direktor Jaanika. Meie õppekäik jätkus motivatsioonirännakuga Palangasse ja naasesime Urvastesse rahulolevatena tagasi.

19.06.2019 külastasime Urvaste kooliperega Leedus kooli, kus õpivad haridusliku erivajadusega õpilased. Tutvusime maja ja süsteemiga, nägime interaktiivset tunnetustuba ja kohtumise lõppedes sõlmisime direktor Lijana Giedraitienė´ga kokkuleppe, et me asume koostööle. Soovime oma teadmisi ja kogemusi HEV laste õpetamisel üksteisega jagada. Huvitav on asjaolu, et direktor Lijana juhib samuti kahte kooli nagu meiegi kooli direktor Jaanika. Meie õppekäik jätkus motivatsioonirännakuga Palangasse ja naasesime Urvastesse rahulolevatena tagasi.