Uudised

Tartu Ülikooli tudengid tutvusid Urvaste Kooliga 16. aprill rauno


Neljapäeval, 11. aprillil käisid TÜ bakalauruseõppe esimese kursuse tudengid tutvumas Urvaste Kooliga. Kuna eelmisel päeval külastati Tartu linnas 800 õpilasega põhikooli, siis Urvaste Kool oli sellele kogemusele suureks kontrastiks. 

Üliõpilased käisid kolme tunni jooksul õpetajatega kaasas tundides, said soovi korral õpilastega koos tegutseda. Andsime neile ülevaate meie koolikorraldusest ning nad tutvusid ka õpilaskoduga. Suurt huvi pakkus füsioterapeudi töö. Muljeid oli palju, kõlama jäi kõige rohkem see, et kõikidele üllatuseks on erivajadusega laps tore ja hakkaja, keda pole vaja karta. Üliõpilased toonitasid, kui hea on vaadata, et ühes koolis on õpetajate ja õpilaste vahelised suhted nii soojad ja kodused.

Tagasisideringist võtsid osa ka Urvaste õpetajad, kelle juures üliõpilased käisid. Koduteele said tudengid kaasa õpetajate soovitused ja tarkused, mida tulevikus arvestada, kui on soov oma õpetajaamet siduda erivajadustega lastega.

Nagu tudengite juhendaja Liina Lepp kokkuvõtteks ütles - tudengid said kindlasti ühe kogemuse võrra rikkamaks.

Neljapäeval, 11. aprillil käisid TÜ bakalauruseõppe esimese kursuse tudengid tutvumas Urvaste Kooliga. Kuna eelmisel päeval külastati Tartu linnas 800 õpilasega põhikooli, siis Urvaste Kool oli sellele kogemusele suureks kontrastiks. 

Üliõpilased käisid kolme tunni jooksul õpetajatega kaasas tundides, said soovi korral õpilastega koos tegutseda. Andsime neile ülevaate meie koolikorraldusest ning nad tutvusid ka õpilaskoduga. Suurt huvi pakkus füsioterapeudi töö. Muljeid oli palju, kõlama jäi kõige rohkem see, et kõikidele üllatuseks on erivajadusega laps tore ja hakkaja, keda pole vaja karta. Üliõpilased toonitasid, kui hea on vaadata, et ühes koolis on õpetajate ja õpilaste vahelised suhted nii soojad ja kodused.

Tagasisideringist võtsid osa ka Urvaste õpetajad, kelle juures üliõpilased käisid. Koduteele said tudengid kaasa õpetajate soovitused ja tarkused, mida tulevikus arvestada, kui on soov oma õpetajaamet siduda erivajadustega lastega.

Nagu tudengite juhendaja Liina Lepp kokkuvõtteks ütles - tudengid said kindlasti ühe kogemuse võrra rikkamaks.