Uudised

Töökeskkond tervislikumaks 05. jaanuar rauno


Alustame 2021. aastat töökeskkonna riskianalüüsiga. Koostöös Qvalitas Arstikeskus AS-ga koostasime küsimustiku, mis on mõeldud töötaja kaasamiseks töökeskkonna riskianalüüsi. Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärgiks on töötaja tervist mõjutada võivate probleemide (ohutegurite) väljaselgitamine ja neile hinnangu andmine. Tihtipeale on paljud töökeskkonna probleemid individuaalsed, st ühele meeldib töötada jahedamas ruumis, teisele soojemas; ühele meeldib seltskond, teisele üksi töötada jne. Sellele oskab kõige paremini vastata siiski töötaja ise. Ülesande lihtsustamiseks on küsimustikus erinevaid tervisega seotud nähtuste kirjeldusi. Iga küsimuse juurest tuleb leida sobivaim kirjeldus (tihti on neid mitu). Lahter "Muu", võimaldab lisada täpsustusi iga küsimuse juurde. Psühhosotsiaalsete apektide hindamise juures tuleb anda hinnang, kuivõrd vastav aspekt Sind mõjutab. Töötajate vastustest sõltub ettevõtte edaspidine tegevus töökeskkonna tervislikumaks muutmisel. Loodame peagi tulemusi meeskonnas tutvustada ja vastavalt tulemustele kavandada vajalikud parendustegevused.

Foto: Meie meeskond. Sportlikud eluviisid, värske õhk ja hea tuju vähendavad psühhosotsiaalseid ohte.

Alustame 2021. aastat töökeskkonna riskianalüüsiga. Koostöös Qvalitas Arstikeskus AS-ga koostasime küsimustiku, mis on mõeldud töötaja kaasamiseks töökeskkonna riskianalüüsi. Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärgiks on töötaja tervist mõjutada võivate probleemide (ohutegurite) väljaselgitamine ja neile hinnangu andmine. Tihtipeale on paljud töökeskkonna probleemid individuaalsed, st ühele meeldib töötada jahedamas ruumis, teisele soojemas; ühele meeldib seltskond, teisele üksi töötada jne. Sellele oskab kõige paremini vastata siiski töötaja ise. Ülesande lihtsustamiseks on küsimustikus erinevaid tervisega seotud nähtuste kirjeldusi. Iga küsimuse juurest tuleb leida sobivaim kirjeldus (tihti on neid mitu). Lahter "Muu", võimaldab lisada täpsustusi iga küsimuse juurde. Psühhosotsiaalsete apektide hindamise juures tuleb anda hinnang, kuivõrd vastav aspekt Sind mõjutab. Töötajate vastustest sõltub ettevõtte edaspidine tegevus töökeskkonna tervislikumaks muutmisel.

Loodame peagi tulemusi meeskonnas tutvustada ja vastavalt tulemustele kavandada vajalikud parendustegevused.

Foto: Meie meeskond. Sportlikud eluviisid, värske õhk ja hea tuju vähendavad psühhosotsiaalseid ohte.