Uudised

Urvaste Kooli perepäev 06. juuni rauno


Juba teist aastat toimus Urvaste Koolis perepäev. Algas päev lastevanemate koosolekuga, kus kõiki osavõtjaid tervitas Urvaste Kooli direktor Jaanika Käst. Ta rääkis ülevaatlikult meie õpilaste rõõmudest ja muredest ning oli rahul, et nii paljud vanemad tunnevad huvi oma lapse ja kooli käekäigu üle. Lastevanematega vestlesid veel õppejuht Kaja Roots ja õpilasnõustaja Jüri Kiidron. Urvaste kooli õpetaja Rainer Kaseväli, kes tegeleb õpilastega Eesti Eriolümpia liinis, tutvustas lastevanematele ka uut liikumisaastale pühendatud projekti, millega kool liitus. “Tervislike eluviiside edendamine kolme aasta jooksul” sai hoo sisse meie õpilaste võimlemisprogrammiga, mida saab vaadata kooli kodulehelt. Lastevanematele esines ka uneõde Eve Rammul, kelle esitlust une olulisusest lastele ja ka täiskasvanutele jälgiti suure huviga.

Pärast lastevanemate koosolekut sai kogu koolipere kokku lõunalauas, kus lapsevanemad koos oma lastega maitsvast lõunasöögist osa said. Järgnes  õpilaste kontsert, mis oli inspireeritud kevadisest loodusest: muusikaliselt, sõnaliselt ning kujunduslikult mitmekesine. Oli laule, tantse ja pillilugusid, kaks näidendit, kaasalööjateks nii õpilased kui õpetajad. Nägime lugu uut kodu otsivast piibelehetüdrukust ning elasime kaasa seitsme kitsetalle katsumustele klassikalises hea-võidab-kurja-muinasloos. Kogu kontserdi tausta ilmestasid kaunid ja lustakad dekoratsioonid, mis  püüdsid pilku ning aitasid luua pidulikku meeleolu.

Kooli traditsioonide kohaselt annab kevadise pidupäeva raames direktor Jaanika Käst üle tunnustuse aasta õpetajale ja aasta kolleegile. Sel aastal pälvisid aasta õpetaja tunnustuse kooli kauaaegne õpetaja ja logopeed Tiina Kodu ning aasta kolleegi tunnustuse samuti pikka aega koolis töötanud huvijuht Ellen Varov. Tänati ka kooli koostööpartnereid ning hoolivaid  ja toetavaid lapsevanemaid. Perepäevale panid punkti särasilmsed kooli lõpetajad-tutipäevalised. Lõbusa muusika saatel sisenesid saali Urvaste Kooli, Valga Kutseõppekeskuse ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppurid, kes tegid kaasa õpilasesinduse ja huvijuhi pooli pakutud tutipäeva „eksami“,  lõbusad mängud ja disko. Oli tore päev!

Perepäeva korraldajad

Juba teist aastat toimus Urvaste Koolis perepäev. Algas päev lastevanemate koosolekuga, kus kõiki osavõtjaid tervitas Urvaste Kooli direktor Jaanika Käst. Ta rääkis ülevaatlikult meie õpilaste rõõmudest ja muredest ning oli rahul, et nii paljud vanemad tunnevad huvi oma lapse ja kooli käekäigu üle. Lastevanematega vestlesid veel õppejuht Kaja Roots ja õpilasnõustaja Jüri Kiidron. Urvaste kooli õpetaja Rainer Kaseväli, kes tegeleb õpilastega Eesti Eriolümpia liinis, tutvustas lastevanematele ka uut liikumisaastale pühendatud projekti, millega kool liitus. “Tervislike eluviiside edendamine kolme aasta jooksul” sai hoo sisse meie õpilaste võimlemisprogrammiga, mida saab vaadata kooli kodulehelt. Lastevanematele esines ka uneõde Eve Rammul, kelle esitlust une olulisusest lastele ja ka täiskasvanutele jälgiti suure huviga.

Pärast lastevanemate koosolekut sai kogu koolipere kokku lõunalauas, kus lapsevanemad koos oma lastega maitsvast lõunasöögist osa said. Järgnes  õpilaste kontsert, mis oli inspireeritud kevadisest loodusest: muusikaliselt, sõnaliselt ning kujunduslikult mitmekesine. Oli laule, tantse ja pillilugusid, kaks näidendit, kaasalööjateks nii õpilased kui õpetajad. Nägime lugu uut kodu otsivast piibelehetüdrukust ning elasime kaasa seitsme kitsetalle katsumustele klassikalises hea-võidab-kurja-muinasloos. Kogu kontserdi tausta ilmestasid kaunid ja lustakad dekoratsioonid, mis  püüdsid pilku ning aitasid luua pidulikku meeleolu.

Kooli traditsioonide kohaselt annab kevadise pidupäeva raames direktor Jaanika Käst üle tunnustuse aasta õpetajale ja aasta kolleegile. Sel aastal pälvisid aasta õpetaja tunnustuse kooli kauaaegne õpetaja ja logopeed Tiina Kodu ning aasta kolleegi tunnustuse samuti pikka aega koolis töötanud huvijuht Ellen Varov. Tänati ka kooli koostööpartnereid ning hoolivaid  ja toetavaid lapsevanemaid. Perepäevale panid punkti särasilmsed kooli lõpetajad-tutipäevalised. Lõbusa muusika saatel sisenesid saali Urvaste Kooli, Valga Kutseõppekeskuse ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppurid, kes tegid kaasa õpilasesinduse ja huvijuhi pooli pakutud tutipäeva „eksami“,  lõbusad mängud ja disko. Oli tore päev!

Perepäeva korraldajad