Uudised

Valgamaa Kutseõppekeskus Urvaste Koolis 05. mai rauno


Meie koostöö Urvaste Kooliga on olnud teguderohke ja innustav!
Eelmisest õppeaastast alates õpivad Urvaste Koolis meie kooli Köögiabilise eriala õpilased õppeajaga 2 aastat.

*Urvaste Kooli direktrissi Jaanika Kästi sõnul on kutseõpe noortele, kes on põhikoolis toimetulekuõppe läbinud - samm edasi intellektipuudega inimeste lõimumisel kutseõppesse ning töö- ja ühiskonnaellu. Uudne koostöövorm, head suhted ja areng iseloomustavad samuti meie koostööd*

Aitäh Urvaste Kool usalduse ja koostöö eest!

Järgmisel õppeaastal alustame juba kahe õppekavaga:
1. Köögiabiline 2 a
2. Puidutöötleja 1 a

 

Hiie Taniloo
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor

Meie koostöö Urvaste Kooliga on olnud teguderohke ja innustav!
Eelmisest õppeaastast alates õpivad Urvaste Koolis meie kooli Köögiabilise eriala õpilased õppeajaga 2 aastat.

*Urvaste Kooli direktrissi Jaanika Kästi sõnul on kutseõpe noortele, kes on põhikoolis toimetulekuõppe läbinud - samm edasi intellektipuudega inimeste lõimumisel kutseõppesse ning töö- ja ühiskonnaellu. Uudne koostöövorm, head suhted ja areng iseloomustavad samuti meie koostööd*

Aitäh Urvaste Kool usalduse ja koostöö eest!

Järgmisel õppeaastal alustame juba kahe õppekavaga:
1. Köögiabiline 2 a
2. Puidutöötleja 1 a

 

Hiie Taniloo
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor